Ủy ban Dân tộc tập huấn công tác thống kê dân tộc năm 2016

04:15 PM 25/04/2016 |   Lượt xem: 4104 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin( TCTK) và Ban Dân tộc18 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hội nghị tập huấn lần này nằm trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp giữa UBDT và TCTK về công tác thống kê trong lĩnh vực công tác dân tộc với 3 mục tiêu chính gồm: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác thống kê ở Trung ương và địa phương, góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả; triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả, phối hợp hình thành, phát triển bộ máy tổ chức thu thập số liệu thống kê về công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham gia tập huấn đã được nghe giới thiệu: Luật Thống kê ; Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc; quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giới thiệu về hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung và cách ghi biểu; giới thiệu phần mềm báo cáo thống kê công tác dân tộc; kế hoạch triển khai chương trình phối hợp năm 2016 - 2017 giữa UBDT và TCTK.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, giữa cơ quan công tác dân tộc và cơ quan thống kê về việc triển khai thực hiện công tác thống kê…

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác thống kê trong việc hoạch định chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho biết, trong thời gian qua, UBDT và TCTK đã có những chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác thống kê ở Trung ương và địa phương, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều lúng túng trong việc xác định các chỉ tiêu và phương pháp thu thập số liệu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng địnhLãnh đạo UBDT đã rất quyết liệt trong việc triển khai công tác thống kê và mong muốn, trong thời gian tới, UBDTcùngTCTK sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong việc lập kế hoạch hàng năm cũng như công tác đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện. Thứ trưởng Lê Sơn Hải cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tài chính (UBDT) tiếp thu các ý kiến đóng góp trong việc thiết kế biểu mẫu báo cáo.

Ngọc Ánh