Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015

12:53 PM 17/04/2019 |   Lượt xem: 2921 |   In bài viết | 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn khẳng định: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm quản lý chất lượng với tư duy khoa học, đảm bảo linh hoạt, không cứng nhắc và phù hợp với thực tế từng đơn vị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu để tiếp thu được những kiến thức mới trong hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015, phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia tư vấn trình bày tổng quan chung về Hệ thống quản lý chất lượng; giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; các bước triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; phương pháp xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, bản mô tả hệ thống; nội dung, trình tự các bước thực hiện chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001: 2015; kiểm soát và cải tiến hệ thống; kiểm tra đánh giá định kỳ, khắc phục điều chỉnh...

Cùng với các nội dung trên, các đại biểu cũng được nghe chuyên gia tư vấn trình bày khái niệm đánh giá nội bộ; lập kế hoạch, chương trình và đoàn đánh giá nội bộ; kỹ năng đánh giá, phương pháp ghi chép, thiết lập các báo cáo; theo dõi hành động khắc phục sau đánh giá.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo ISO của UBDT; các vụ, đơn vị của UBDT đã được trang bị những kiến thức cơ bản trong xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBDT, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử.

Từ khóa