Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự phiên họp thứ nhất Tiểu ban Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

07:39 PM 08/09/2021 |   Lượt xem: 12028 |   In bài viết | 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Dân vận; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và các đồng chí Lãnh đạo tham dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Dân vận Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh nhiệm vụ của Tiểu ban Dân vận là hết sức quan trọng, bằng nhiều hình thức, giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, hội viên và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Người có uy tín và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS); chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tuyên truyền vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Vận động các tầng lớp nhân dân tự giác tuân thủ các quy định phòng, chống dịch và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; trong đó cần tập trung: Vận động mỗi người dân thường xuyên tập luyện thể dục trong mọi điều kiện và hoàn cảnh để nâng cao sức khỏe và khả năng phòng chống dịch bệnh; Vận động từng gia đình chủ động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và góp phần làm cho mỗi xã, phường, thị trấn trở thành pháo đài vững chắc trong phòng, chống dịch Covid-19; Vận động nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia các lễ hội, tổ chức sự kiện (nếu có); Vận động văn nghệ sỹ sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật cổ vũ, động viên nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; mỗi người dân thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế; các quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động, trung thực trong cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng; cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Vận động đoàn viên, hội viên, già làng, trưởng bản trong đồng bào DTTS, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người có nguy cơ nhiễm bệnh (F1, F2...). Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hỗ trợ, ủng hộ một số đối tượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là Đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp không có việc làm và thu nhập; Hội viên nông dân nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn; Sinh viên nghèo, thanh niên trong các khu nhà trọ không có việc làm và thu nhập; Hội viên phụ nữ nông thôn không có việc làm và thu nhập; Hội viên cựu chiến binh bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin không có việc làm và thu nhập. Vận động nhóm F0 đã điều trị khỏi bệnh, có kháng thể cao, sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng tình nguyện phòng, chống dịch.

Toàn cảnh phiên họp của Tiêu ban Dân vận, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban Dân vận đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ từng thành viên Tiểu ban và thành lập tổ giúp việc của Tiểu ban. Đồng thời thống nhất nguyên tắc làm việc của Tiểu ban Dân vận hoạt động trên cơ sở điều hòa, phối hợp nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân các thành viên Tiểu ban; mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các thành viên Tiểu ban, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Thành viên Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện Quy chế và các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các hoạt động của Tiểu ban; kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; bảo đảm duy trì kết nối thông tin liên lạc thường xuyên.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đồng tình với ý kiến về giao nhiệm vụ cho các thành viên và cá nhân Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo phân công của Trưởng Tiểu ban. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã bổ sung, làm rõ một số nhiệm vụ hiện nay mà UBDT đang thực hiện, cụ thể: UBDT đã phân công 01 đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của UBDT để thường xuyên nắm chắc tình hình; thực hiện chế độ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm hằng ngày về công tác phòng, chống dịch bệnh vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường chỉ đạo, định hướng 19 cơ quan báo, tạp chí đang thực hiện chính sách theo Quyết định số 45/QĐ-TTg tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị bổ sung vào dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Dân vận với vai trò, chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, UBDT trong thời gian tới tập trung phối hợp với các địa phương chỉ đạo, phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia Tổ Covid-19 cộng đồng; các cơ quan báo, tạp chí mở chuyên mục, tăng cường hơn nữa thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đồng bào các DTTS có hoàn cảnh khó khăn, UBDT đã có nhiều giải pháp để nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh. Từ tháng 5/2021 đến nay, UBDT và trực tiếp cá nhân đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã có nhiều hoạt động kịp thời hỗ trợ cho đồng bào DTTS. Đặc biệt, ngày 01/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBDT phê duyệt hỗ trợ kịp thời cho một số địa phương với tổng số tiền 470 triệu đồng, hỗ trợ cho 368 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh Trường dự bị Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19. Đây là nguồn hỗ trợ, động viên kịp thời của UBDT dành cho đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiễm Covid-19 ở những tỉnh, thành phố hiện đang là điểm nóng của dịch bệnh Covid-19, góp phần giúp đồng bào yên tâm chống dịch, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Dân vận Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban Dân vận, đồng thời đề nghị các thành viên Tiểu ban trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động đề xuất nội dung, phương thức hoạt động của Tiểu ban. Phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban, nhất là Tiểu ban Vận động trong huy động nguồn lực toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19.

PV