Đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới mô hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban Dân tộc

10:34 PM 31/05/2024 |   Lượt xem: 1490 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà khẳng định: Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển. Các chính sách được thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong thực tế việc đào tạo, bồi dưỡng học sinh ở các cơ sở giáo dục trực thuộc UBDT có vai trò to lớn trong việc tạo nguồn cán bộ và phát triển nguồn nhân lực DTTS, góp phần quan trọng trong sự phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng an ninh ở vùng DTTS&MN. Nhiều học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, sau khi tốt nghiệp vào học tập trong các cơ sở đào tạo đã trở thành các nhà khoa học, quản lý, doanh nhân... nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, trong xu thế phát triển và hội nhập, vùng DTTS&MN đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó có các thách thức không dễ vượt qua, như nguồn nhân lực tại chỗ thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH ở địa phương.

Vì vậy, việc đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường chuyên biệt trực thuộc UBDT là một những việc làm hết sức quan trọng, được Chính phủ giao cho UBDT nghiên cứu, xây dựng Đề án. Đây là nội dung vừa mang tính cấp bách vừa lâu dài, nhằm tạo nguồn đào tạo chất lượng cao cho vùng DTTS&MN.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các nội dung báo cáo, trao đổi tại Hội thảo cho thấy, hiện nay các trường Dự bị đại học đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ cấu tổ chức; ông tác tuyển sinh; nội dung chương trình, giáo trình hệ DBĐH; công tác xét chuyển học sinh vào các cơ sở đào tạo…Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh của các trường DBĐH và Phổ thông Vùng cao Việt Bắc hiện nay đã xuống cấp, cần phải sửa chữa hoặc bổ sung mới; một số trường DBĐH còn thiếu trang thiết bị phục vụ việc dạy và học, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Cùng với đó, hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên trường DBĐH chưa được tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; chưa được tập huấn các chuyên đề liên quan đến đổi mới công tác quản lý giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục học sinh dân tộc. Chính sách cho học sinh trường PTDTNT, trường DBĐH đã rất bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp xoay quanh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xây dựng đề án đổi mới mô hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc UBDT.

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các bộ, ngành và các trường dự bị đại học. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Vụ Tổng hợp tiếp thu, tiếp tục tổng hợp các thông tin, ý kiến để hoàn thành dự thảo đề cương Dự án đổi mới mô hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc UBDT trong thời gian tới.

Xuân Thường