Hội nghị Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

02:49 PM 21/07/2022 |   Lượt xem: 2821 |   In bài viết | 

Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) trình bày về “Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc"

Nội dung chính của Hội nghị là tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các DTTS, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền.

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho báo cáo viên là công chức, viên chức của Phòng Văn hóa - Thông tin, kỹ năng viết bài tuyên truyền pháp luật về chính sách, pháp luật của dân tộc, tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các phóng viên, biên tập viên đã được nghe ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) trình bày về “Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam”; ông Lê Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) trình bày về “Chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo"...

Hoàng Quý (baodantoc.vn)