Hội thảo góp ý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

08:14 AM 28/09/2022 |   Lượt xem: 2311 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Ts. Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và TP. Hà Nội, cùng một số vụ, đơn vị của UBDT.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải cho rằng, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc được ban hành và triển khai thực hiện đến nay đã hơn 10 năm, nhiều nội dung của Nghị định đã phát huy hiệu quả tích cực; góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tuy nhiên, sau 10 năm thi hành, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số nội dung không còn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ về công tác dân tộc trong tình hình mới, do trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013, ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…, trong đó, có một số chủ trương, chính sách mới về công tác dân tộc nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP. Do đó, cần được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Ts. Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo tại Hội thảo, ông Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (UBDT) cho biết: Dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung 9 điều, bổ sung mới 1 điều, sửa đổi, bổ sung một số nội dung, cụm từ tại các điều khoản khác của Nghị định. Ngoài ra còn sửa đổi, bổ sung một số quy định, cụm từ tại một số điều, khoản khác trong Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719/QĐ-TTg.

Phát biểu tại Hội Thảo, Ts. Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trướng Phó Chủ nhiệm UBDT cho biết: Sau hơn 10 năm triển khai, Nghị định 05 đã bộ lộ những bất cập, vướng mắc. Cần bổ sung thêm từ cấp bách vào phần mở đầu trong Dự thảo sửa đổi Nghị định 05 theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Việc sửa đổi Nghị định 05 cần chú trọng vào các tiêu chí phát triển tộc người, các tiêu chí phân định vùng. Đặc biệt cần tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị định 05 rút ra những khó khăn vướng mắc, xây dựng pháp lệnh để để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã trình bày tham luận, thảo luận góp ý về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định. Các ý kiến đều nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và các tài liệu trong hồ sơ đề xuất. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và đề xuất một số ý kiến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Các đại biểu cũng lưu ý một số nội dung của Dự thảo sửa đổi Nghị định 05 cần rà soát một số thuật ngữ theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các tiêu chí được quy định tại các nghị quyết của Chính phủ…

Tổng kết ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đề nghị Vụ Pháp chế tiếp thu ý kiến của các đại biểu, kịp thời hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định trong năm 2022.

(baodantoc.vn)