Họp Ban Tổ chức Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023

11:17 PM 24/02/2023 |   Lượt xem: 3225 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín (NCUT) là hoạt động tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS&MN nói chung, đội ngũ NCUT nói riêng; là dịp tôn vinh, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của NCUT trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS được giao lưu, chia sẻ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa tinh thần yêu nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngay sau khi được Chính phủ giao nhiệm vụ, UBDT đã khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Chương trình và xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan, qua đó tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trong đó tập trung vào các hoạt động của Chương trình; các hoạt động tuyên truyền; khen thưởng; thành phần tham dự; số lượng người tham dự; thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức… Cùng với đó, việc kết nối, phối hợp với các địa phương được thực hiện chặt chẽ nhằm lựa chọn đại biểu đảm bảo sát với các tiêu chí đưa ra.

Quá trình triển khai, UBDT cũng nhận định, đánh giá được những khó khăn liên quan đến tiêu chí khen thưởng, thời gian thẩm định hồ sơ khen thưởng các cấp; việc đấu thầu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến địa điểm ăn nghỉ, phương tiện đi lại, địa điểm tổ chức Chương trình; vấn đề kinh phí tổ chức Chương trình.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đánh giá cao sự nỗ lực của UBDT trong quá trình xây dựng Kế hoạch cho Chương trình, đồng thời tham gia đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện công tác chuẩn bị. Các ý kiến đề cập tới một số nội dung như: Cần cân nhắc thêm về số lượng đại biểu sao cho phù hợp hơn; xem xét thêm về tên gọi chương trình; đối tượng tuyên dương không nên mở rộng quá, cần phối hợp chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của các địa phương để lựa chọn được những điển hình tiên tiến thực sự; Ban Chỉ đạo cần thành lập các Tiểu ban để phụ trách từng mảng công việc; làm rõ hơn các tiêu chí phân bổ đại biểu…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất sâu sát của các đại biểu đối với công tác chuẩn bị cho Chương trình, UBDT sẽ tiếp thu, tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch.  

Qua các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh tới một số nội dung như: Về vấn đề họp báo, chỉ tổ chức họp trước khi sự kiện diễn ra; công tác tuyên truyền cần xây dựng kế hoạch chi tiết, tuyên truyền trước – trong và sau sự kiện; đối với các tiêu chí khen thưởng, UBDT sẽ có dự kiến về các tiêu chí dành cho từng đối tượng, đảm bảo phù hợp, hài hòa và gửi xin ý kiến Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Về thành phần, số lượng đại biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, UBDT sẽ rà soát lại các tiêu chí xác định thành phần, cơ cấu thành phần để thuận lợi trong quá trình tổ chức mời đại biểu; việc chia tỷ lệ đại biểu cho các đại phương nên chia theo nhóm để đảm bảo sự hài hòa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, trên cơ sở kế hoạch này, Ban Tổ chức cần xây dựng phương án xã hội hóa cụ thể, đảm bảo tính chủ động. Trong phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, cần chia thành các Tiểu ban để rõ ràng, rành mạch trong quá trình nhận và triển khai nhiệm vụ.

Theo dự thảo Kế hoạch, Chương trình biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến là NCUT trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Chương trình sẽ biểu dương, tôn vinh 500 đại biểu NCUT tiêu biểu trong cả nước và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam VTV.

Xuân Thường