Họp Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

02:13 PM 12/09/2023 |   Lượt xem: 1280 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Công Bình – Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tuyên dương năm 2023 đã báo cáo tình hình, kết quả sửa đổi, bổ sung các nội dung của Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 (Lễ Tuyên dương), trong đó nhấn mạnh tới những điểm mới của kỳ tuyên dương này so với những kỳ được tổ chức trước đây.

Ông Bình cho biết, đây là kỳ tuyên dương thứ 10, vì vậy có nhiều nội dung đổi mới so với các kỳ trước, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Lễ Tuyên dương dự kiến mời các học sinh, sinh viên được tham gia từ các kỳ Tuyên dương trước tham dự; trong chương trình sẽ tổ chức buổi tọa đàm, gặp gỡ một số học sinh, sinh viên, thanh niên đã được tuyên dương ở các kỳ trước đó, nhằm đánh giá những kết quả, hiệu ứng của hoạt động tuyên dương…; Ban Tổ chức cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Quy chế xét chọn đối tượng của kỳ tuyên dương năm 2023 cũng được tính toán chặt chẽ, đồng thời bổ sung những điểm mới nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và đảm bảo được mục tiêu mang tính đại diện của mỗi dân tộc tham dự Lễ tuyên dương. Trong công tác xây dựng kịch bản, chương trình, vận động tài trợ, phần thưởng… cho Lễ tuyên dương cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Quang cảnh cuộc họp

Tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp, các thành viên dự họp đề xuất: Thông qua việc rà soát của Ban Tổ chức, qua thông tin từ các đơn vị báo chí, cần xem xét bổ sung thêm các trường hợp đặc biệt, các nhân tố có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng tại cơ sở; trong khuôn khổ diễn ra Lễ tuyên dương, đề xuất bổ sung thêm địa điểm thăm quan di tích Hoàng thành Thăng Long, Nhà Quốc hội; việc phê duyệt kịch bản chi tiết, tỷ lệ lựa chọn cho từng đối tượng, đại biểu khách mời, công tác vận động tài trợ, lựa chọn quà tặng… cũng được cuộc họp đề cập, thảo luận sôi nổi.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr ghi nhận các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đồng thời nhấn mạnh, Lễ Tuyên dương năm 2023 vừa mang tính kế thừa vừa có nhiều điểm mới phù hợp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm giao Báo Dân tộc và Phát triển tổng hợp thêm các ý kiến đóng góp của các đơn vị phối hợp, các chuyên gia về Chủ đề Lễ tuyên dương năm 2023; đề nghị cơ quan chủ trì lưu ý tiến độ thực hiện việc xây dựng kế hoạch, nội dung, kịch bản… hoàn thành và ban hành trong tháng 11/2023 để công tác phối hợp, chủ trì được thực hiện chu đáo. Mong muốn các đơn vị phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để triển khai hiệu quả.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr nhấn mạnh, đây là kỳ tuyên dương lần thứ 10, đánh dấu mốc thời gian quan trọng, đề nghị các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, mang lại điểm nhấn, ấn tượng, cùng với các cơ quan truyền thông tạo sức lan tỏa; các tấm gương, nhân tố sẽ để lại những điểm nhấn, giúp lan tỏa tinh thần rộng khắp tại địa phương, cơ sở.

Xuân Thường