Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

03:31 PM 24/11/2022 |   Lượt xem: 1223 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chủ trì Hội thảo. Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam; bà Stefani Stallmeister, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển; cộng đồng doanh nghiệp…

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, thừa uỷ quyền của đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025, thay mặt cho Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định: Trong suốt thời gian vừa qua, các đối tác phát triển, các doanh nghiệp luôn là những người bạn đồng hành, tin cậy của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo và hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam nói chung và khu vực vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

Thay mặt cho Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận vai trò quan trọng của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong suốt quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện Đề án Tổng thể và sau đó là Chương trình MTQG DTTS của Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm kêu gọi sự tham gia của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế trong việc bổ sung nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để triển khai Chương trình MTQG DTTS kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG ghi nhận và đánh giá cao các chương trình hỗ trợ nguồn lực đang xúc tiến với các đối tác như Chương trình DPO của Ngân hàng Thế giới, các kế hoạch hỗ trợ nguồn lực của ADB, JICA, Đại sứ quán Ai Len, của Quỹ Thiện Tâm – Vingroup và các nhà tài trợ khác.

Ủy ban Dân tộc với tư cách là cơ quan Chủ trì Chương trình cũng cam kết sẽ tăng cường hợp tác với các nhà tài trợ trong nước và quốc tế, các cộng đồng doanh nghiệp để nghiên cứu những giải pháp, cách làm mới, sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTT, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho triển khai thực hiện Chương trình.        

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Tài chính phối hợp cùng Uỷ ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động thêm nguồn lực bổ sung cho các địa phương triển khai thực hiện Chương trình theo đúng tinh thần của các Nghị quyết đã được Quốc hội phê duyệt.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Bà Stefani Stallmeister, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chúc mừng Việt Nam đã đạt được thành công trong giảm nghèo, phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn, người DTTS vẫn phải đối mặt với tình trạng nghèo phổ biến. Chương trình MTQG DTTS và các chính sách dân tộc trong giai đoạn mới với cách tiếp cận mới đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Để thúc đẩy sự triển vùng đồng bào DTTS và miền núi của Việt Nam, bà Stefani Stallmeister khuyến nghị cần tăng cường nguồn vốn con người, phát triển giáo dục, cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em; hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp thực hiện giữa ba Chương trình MTQG; tăng cương hơn nữa các cơ hội, đầu tư về hạ tầng, giúp đồng bào DTTS tiếp cận công nghệ số hóa…

“Ngân hàng Thế giới sẽ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho UBDT trong triển khai chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Đặc biệt là hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức toàn cầu trong triển khai Chương trình MTQG DTTS”, bà Stefani Stallmeister cho biết.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam khẳng định: Chương trình MTQG DTTS là minh chứng cho cam kết của Chính phủ Việt Nam, đảm bảo mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội thảo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo cơ hội hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam trong triển khai Chương trình MTQG DTTS. Bà Pauline Tamesis đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái DTTS; cải thiện tình trạng tảo hôn; tăng cường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản….

Bà Pauline Tamesis khuyến nghị các giải pháp đẩy mạnh quan tâm đến nguồn nhân lực, đẩy mạnh tương tác phối hợp, đối thoại, điều chỉnh chính sách phù hợp; giảm nhẹ hậu quả thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; đa dạng hóa các mô hình sinh kế; xây dựng được lộ trình giảm nghèo phát triển bền vững, đảm bảo tính công bằng bao trùm…

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo đã tập trung thảo luận vào các nội dung trọng tâm, bao gồm cơ chế, chính sách và quan điểm chỉ đạo chung của Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 về việc huy động nguồn lực cho triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ nhu cầu huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn cho Chương trình MTQG; bài học kinh nghiệm thành công và kết nối hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; chia sẻ định hướng và đề xuất cơ chế hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thông qua Chương trình; chia sẻ định hướng thành lập mạng lưới trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đây đồng thời cũng chính là những kế hoạch và định hướng quan trọng của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG đối với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là các địa phương trong việc tiếp cận, thảo luận và hợp tác với các đối tác trong thời gian tới. Những chia sẻ của các tổ chức quốc tế là những bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các ý kiến phát biểu và trao đổi tại Hội thảo cho thấy vai trò quan trọng của việc huy động sự tham gia của đông đảo các đối tác trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi nói riêng và công tác dân tộc nói chung, cụ thể là hệ thống chính sách dân tộc thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.  

Một điểm đáng chú ý nữa được thể hiện qua các ý kiến phát biểu và trao đổi trong Hội thảo chính là sự thừa nhận những khó khăn, thách thức trong việc phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS cũng như nhu cầu nguồn lực rất lớn ở khu vực này trong quá trình phát triển.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh gửi lời cảm ơn tới các đại biểu đã tham dự và chia sẻ nhiều thông tin hết sức quý báu, hữu ích trên tinh thần xây dựng và ủng hộ cao cho việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS. Từ những chia sẻ từ các tổ chức quốc tế, Ban Tổ chức đánh giá rất cao vai trò của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế trong Hội thảo này, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Qua các bài tham luận được chuẩn bị công phu cùng với nhiều ý kiến trao đổi chất lượng của các đại biểu, Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành chủ dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG DTTS cũng thu nhận được nhiều ý tưởng, quan điểm và các khuyến nghị chính sách rất cụ thể để làm bài học cho triển khai thực hiện chương trình tại các địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiến nghị các Bộ, ngành tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình; các địa phương tiếp tục vào cuộc, chia sẻ kinh nghiệm hay trong thực hiện Chương trình trên địa bàn; các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chung tay với các cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục triển khai huy động nguồn lực, kinh nghiệm sẵn có để triển khai có hiệu quả hơn sự hỗ trợ cho sự phát triển vùng nông thôn Việt Nam nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

“Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm bằng hành động cụ thể của các ngành, các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả và thiết thực của các đối tác phát triển, các doanh nghiệp… chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Chương trình MTQG DTTS giai đoạn 2021 – 2025”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ tin tưởng.  

Xuân Thường