Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05 về Công tác dân tộc

10:46 PM 21/06/2024 |   Lượt xem: 1468 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Ban Dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc cùng lãnh đạo, chuyên viên các vụ đơn vị thuộc UBDT.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông cho biết: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc đã ban hành và triển khai thực hiện đến nay được trên 12 năm, nhiều nội dung của Nghị định đã có tác động tích cực trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Tuy nhiên sau hơn 12 năm thi hành, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, cần khắc phục sửa đổi.

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, trong quá trình soạn thảo, UBDT đã tổ chức các Hội thảo, cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và các cuộc họp với các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban để tham góp hoàn thiện dự thảo; đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử UBDT để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và đối tượng chịu sự tác động.

Hội thảo lần này là dịp để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến phát biểu, tham luận quý báu của các đại biểu đến từ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo UBDT, các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan quản lý, các đại biểu đại diện các địa phương vùng đồng bào DTTS và các đại biểu khác tham dự Hội thảo để UBDT bổ sung, hoàn thiện các nội dung dự thảo.

Ông Sơn Phước Hoan, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi sẽ bổ sung 23 điều, khoản; bổ sung mới 2 điều và thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện nay. Trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cho cụ thể, ngắn gọn, đảm bảo phù hợp giữa tên gọi với phạm vi điều chỉnh và các nội dung của Nghị định, phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với công tác dân tộc; phù hợp với trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Sửa đổi, bổ sung làm rõ thêm một số thuật ngữ như: “Công tác dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS”, “Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”, “Chính sách dân tộc”. Bổ sung mới quy định về “Phân định vùng đồng bào DTTS theo trình độ phát triển”. Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu các DTTS…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quý báu xoay quanh các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung của Nghị định… Có ý kiến chỉ ra rằng, điểm yếu nhất của Nghị định là chế tài, dẫn đến tính hiệu lực, hiệu quả vẫn chưa đáp ứng được như mong muốn; Ban Soạn thảo cần nghiên cứu thêm các nội dung, từ ngữ liên quan đến hợp tác quốc tế, những nội hàm quy định về tỷ lệ để xác định vùng đồng bào DTTS.

Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT trình báo cáo tóm tắt các nội dung sẽ bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Nghị định

Các ý kiến cũng cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP hiện nay là cần thiết. Tuy nhiên với tính đặc thù của lĩnh vực công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nội hàm của Nghị định đặc thù này cần được bổ sung, quy định càng cụ thể, chi tiết và càng bao quát thì càng sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với nhu cầu khách quan đặt ra.

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông ghi nhận, thiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã làm rõ hơn nhiều vấn đề, giúp cung cấp thêm những thông tin quan trọng để UBDT tiếp tục cập nhật bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc trong thời gian tới.

Xuân Thường