Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

10:42 PM 10/07/2024 |   Lượt xem: 1985 |   In bài viết | 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ủy ban; lãnh đạo các địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Y Thông và các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBDT tham dự tại điểm cầu trụ sở UBDT.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Dân tộc

Theo báo cáo tại phiên họp, chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình (trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính) cả nước đạt 42% (cuối năm 2023 là 17%); bộ, ngành đạt 61% (cuối năm 2023 là 38%); địa phương đạt 17% (cuối năm 2023 là 9%).

63/63 địa phương (tăng 14 địa phương so với cuối năm 2023) đều đã ban hành chính sách giảm, miễn phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 15/63 địa phương (tăng 2 địa phương so với cuối năm 2023) đã ban hành chính sách giảm thời gian để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kinh tế số 6 tháng đầu năm ước đạt tăng trưởng 22,4% và tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin (kinh tế số ICT) ước đạt 1.928.311 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh số trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 97.000 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2023. Tỉ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt 87,08% (tăng 9,67% so với cuối năm 2023), vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025.

Triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money, tổng số khách hàng lũy kế đạt hơn 8,8 triệu khách hàng, trong đó 6,3 triệu khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ "không để ai ở lại phía sau" trong quá trình chuyển đổi số.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng 8% so với cùng kỳ. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số đạt 50.350 doanh nghiệp so với mục tiêu 48.000 doanh nghiệp (đạt tỉ lệ 104,9%).

Về quản trị số, lần đầu tiên sau hơn 20 năm, việc giám sát, đo lường dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tự động, online; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đánh giá chất lượng online.

Cũng trong 6 tháng qua, lần đầu tiên Việt Nam đo lường chất lượng mạng viễn thông di động và băng rộng cố định trực tuyến bằng công cụ Make in Vietnam. Các giao dịch chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng, hệ thống thông tin qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 6 tháng đầu năm tăng mạnh 67% so với cùng kỳ năm 2023.

Về hạ tầng số, toàn quốc có thêm khoảng 687.000 hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang băng rộng so với cuối năm 2023, nâng tỉ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang băng rộng đạt 82,2% (tăng 2,6% so với cuối năm 2023 là 79,6%). Toàn quốc có thêm trên 3,8 triệu thuê bao sử dụng điện thoại thông minh, nâng tỉ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 84% (tăng 3,2% so với cuối năm 2023 là 80,8%).

Cùng với đó, Việt Nam có thêm 1 Trung tâm dữ liệu hiện đại, lớn nhất cả nước của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với công suất 30 MW. Tỉ lệ chuyển đổi sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 60% (tăng 1% so với cuối năm 2023), đứng thứ 8 toàn cầu (tăng 1 bậc so với năm 2023).

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận để xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá những tháng cuối năm và thời gian tới. Trong đó, tập trung giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội nói chung; đẩy mạnh xây dựng, kết nối, tích hợp, chia sẻ các nền tảng số và cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn trên môi trường mạng; tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ...

Phát biểu kết luận hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06; đồng thời khẳng định chuyển đổi số nước ta hiện nay đã đến “từng ngõ, từng nhà, từng người”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số. Để hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số đã đề ra trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có kết quả cụ thể, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá thời gian tới. Các bộ, ngành, địa phương phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chuyển đổi số; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bộ, ngành và các địa phương. Các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trong cả nước phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số.

Trong thực hiện Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề ra lộ trình khẩn trương hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các địa phương khẩn trương điều chỉnh Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối với Hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông…