Tăng cường sự phối hợp thực hiện Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

03:01 PM 01/07/2022 |   Lượt xem: 3077 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu tại Hội thảo

Tham dự có đại diện của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; đại diện các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: Đại sứ quán Ailen, Đại sứ quán Úc, Ngân hàng Thế giới, Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (GREAT); cùng một số tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực thể chế cho thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” (Dự án TA6776) do ADB tài trợ cho UBDT, Hội thảo lần này là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động HTKT và tư vấn, ADB báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát về cơ chế chính sách hiện hành đối với vùng DTTS, qua đó các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến, thảo luận giúp hoàn thiện báo cáo để định hướng những việc triển khai tiếp theo.

Báo cáo của ADB tập trung đề cập tới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ Việt Nam (CPVN) với các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ trong triển khai Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Đề án Tổng thể), nhằm đánh giá hiệu quả của cơ chế phối hợp hiện hành và định hướng tăng cường hỗ trợ đối thoại tốt hơn giữa các bên liên quan trong sự nghiệp phát triển KT-XH cho vùng đồng bào DTTS. Kết quả đánh giá sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ UBDT và các đối tác liên quan xây dựng, triển khai một cơ chế phối hợp để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch tổng thể về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS của Việt Nam.

Kết luận của Báo cáo cho thấy, hiện còn có những bất cập trong công tác phối hợp của tất cả các bên liên quan trong công cuộc tham gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS. Các cơ quan của Chính phủ Việt Nam phối hợp với nhau thông qua các Chương trình MTQG theo quy định của pháp luật nhà nước, trong khi đó, các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ phối hợp thông qua các Nhóm công tác về đồng bào DTTS (EMWG) phi chính thức của họ.

Hiện nay cũng đã có một số đối thoại giữa các đối tác phát triển và các cơ quan của CPVN qua những hoạt động HTKT quy mô nhỏ cho các chương trình liên quan đến đồng bào DTTS. Một số đối tác phát triển phối hợp với các cơ quan của CPVN trong chuẩn bị và triển khai dự án của họ. Nhưng về tổng thể, những hoạt động đó thường tiếp cận theo cách cục bộ, khiến cho việc phối hợp trở nên manh mún, vì vậy cần thiết phải hình thành cơ chế điều phối giữa CPVN với các nhà tài trợ quốc tế, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân vì sự sự phát triển KT-XH cho đồng bào DTTS.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Nhóm tư vấn dự án TA6776 đã giới thiệu tổng quan và những đặc điểm chính của cơ chế điều phối hiện có đối với các chương trình hỗ trợ DTTS. Qua đó, các đại biểu tham dự đã phát biểu thảo luận với nhiều nội dung, đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh việc phân tích lý do, đề xuất cơ chế phối hợp, vận hành cơ chế điều phối... để thực hiện Đề án Tổng thể trong thời gian tới.

Các ý kiến thảo luận nhận định rằng, rõ ràng đang có sự thiếu hụt trong cơ chế điều phối giữa các bên liên quan để thúc đẩy hợp tác và sử dụng nguồn lực hiệu quả để giải quyết tình trạng nghèo cho cộng đồng DTTS.

Nhằm hình thành cơ chế điều phối hiệu quả, đa số các ý kiến tại Hội thảo đều đề xuất cơ chế điều phối với sự giám sát của CPVN, trong đó UBDT là cơ quan đầu mối, chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp với đặc trưng là một loạt các hội nghị điều phối với các bên liên quan gồm các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan của CPVN và khu vực tư nhân; dự án TA6776 sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực để UBDT triển khai và quản lý cơ chế phối hợp theo hướng bên vững qua một chương trình tăng cường năng lực; Lãnh đạo UBDT cần đảm bảo đóng góp của UBDT cho cơ chế phối phợp phải có sự tham gia của các vụ liên quan thuộc UBDT.

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông ghi nhận các ý kiến thảo luận, đóng góp tại Hội thảo. Các ý kiến đã phân tích, làm rõ sự cần thiết và đề xuất cơ chế điều phối thực hiện Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm bày tỏ sự cảm ơn tới ADB đã hỗ trợ UBDT Dự án TA6776-VIE. Qua đó UBDT đã thành lập BQL các dự án để quản lý các dự án do nước ngoài tài trợ nói chung và dự án TA ADB nói riêng. UBDT cam kết phối hợp với ADB trong quá trình triển khai thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra.

Thực hiện định hướng, chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ đối với vùng đồng bào DTTS, bằng nỗ lực quyết tâm, tinh thần hợp tác, sự hỗ trợ mạnh mẽ của ADB, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tin tưởng các chương trình, dự án cho đồng bào DTTS sẽ sớm được thực hiện, góp phần phát triển mạnh, bền vững KT-XH vùng DTTS&MN nói riêng và cả nước nói chung.

Xuân Thường