Thẩm định Nhà nước Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

05:15 PM 17/04/2020 |   Lượt xem: 10967 |   In bài viết | 

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên Hội đồng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nghiên cứu các nội dung do cơ quan soạn thảo đưa ra để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, đảm bảo tính khả thi, chất lượng cao. Đồng thời, lưu ý không để trùng lặp nội dung giữa Chương trình MTQG này với 02 chương trình MTQG đang thực hiện; những vấn đề ưu tiên, tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo từng giai đoạn để không lãng phí nguồn lực…

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng nhất trí cao với các đề xuất tại báo cáo và hồ sơ thẩm định; đánh giá cao mục tiêu, sự cần thiết của Chương trình. Các đại biểu khẳng định, Chương trình sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay; tạo sự thống nhất, bảo đảm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; Góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, tạo đột phá trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp

Thay mặt Cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. “…Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là một quyết sách lớn, có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đồng bào DTTS rất vui mừng, phấn khởi khi Quốc hội đã thông qua Đề án Tổng thể Phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Họ đang rất mong đợi Chương trình được phê duyệt và triển khai để có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời, từ đó vươn lên thoát nghèo, làm giàu và phát triển bền vững cùng đất nước…”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao ý kiến của các thành viên tham dự và công tác chuẩn bị của Ban soạn thảo, Tổ chuyên gia liên ngành. Đồng thời nhấn mạnh đến nguyên tắc, bản chất của Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Lưu ý về vấn đề liên quan đến xác định nhu cầu để đưa ra tính toán nguồn lực cụ thể; sự thống nhất trong việc xác định rõ mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nguồn lực để thực hiện một cách bài bản.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Cơ quan soạn thảo tiếp tục bám sát các nội dung được quy định tại các nghị quyết, nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện báo cáo để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ngày 18/11/2019, Quốc hội đã phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT -XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 88/2019/QH14). Theo đó, ngày 15/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBDT, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT -XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo dự kiến, Chương trình được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tới.

 

(baodantoc.vn, 17/4)