Thanh tra Ủy ban Dân tộc làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

07:13 AM 14/10/2022 |   Lượt xem: 3254 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ VHTT&DL về tình hình, kết quả công tác thi đua khen thưởng trong 9 tháng qua, Thanh tra UBDT cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, Lãnh đạo Thanh tra Ủy ban Dân tộc đã quan tâm đến công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chánh Thanh tra đã cụ thể hóa nội nội dung, tiêu chí, biện pháp tổ chức phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2022 trong phạm vi cơ quan Thanh tra, đảm bảo thiết thực, khả thi.

Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua năm 2022 của Thanh tra Chính phủ và UBDT, Thanh tra UBDT đã xây dựng kế hoạch, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022 với chủ đề: “Công chức Thanh tra Ủy ban Dân tộc đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tăng cường hiệu quả thanh tra công tác dân tộc, thích ứng an toàn trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” với nhiều nội dung và mục tiêu cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của đơn vị, của ngành.

Ông Võ Văn Bảy – Chánh Thanh tra UBDT Báo cáo với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ VHTT&DL về tình hình, kết quả công tác thi đua khen thưởng trong 9 tháng qua

Năm 2022, Thanh tra Ủy ban được giao tổng số 06 cuộc thanh tra chuyên ngành; 02 cuộc thanh tra hành chính và 02 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện những sai phạm, hạn chế thiết sót trong quản lý điều hành, sử dụng vốn... đồng thời tiến hành theo dõi, xử lý sau thanh tra đối với các kết luận thanh tra đã ban hành theo quy định.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, UBDT đã thực hiện quy trình tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Kết quả đã thực hiện tiếp 25 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 36 đơn… Công tác phòng chống tham nhũng cũng được triển khai kịp thời, đúng quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc kiểm tra những kết quả trong công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm 2022 của Thanh tra Uỷ ban, Thanh tra Bộ VHTT&DL và Thanh tra UBDT còn trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình công tác, triển khai nghiệp vụ chuyên môn; đồng thời thông tin chung về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động chung của hai cơ quan.

Thông qua công tác kiểm tra chéo là dịp đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua trong việc triển khai Kế hoạch của Khối thi đua Thanh tra các bộ ngành văn hóa – xã hội; đồng thời là dịp để chia sẻ những kinh nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thanh tra của 2 cơ quan UBDT và Bộ VHTT&DL.

Xuân Thường