Thống nhất cách viết, tên gọi của một số dân tộc thiểu số trong chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông

08:17 PM 28/09/2018 |   Lượt xem: 9658 |   In bài viết | 

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ UBDT phát biểu khai mạc Tọa đàm

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ UBDT chủ trì Tọa đàm. Tham gia Tọa đàm có đại diện một số bộ, ban, ngành; một số chuyên gia, nhà khoa học; các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ UBDT.

Dự thảo quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện. Trong đó, quy định về chính tả tiếng Việt trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các tài liệu khác sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thống nhất cách viết tên riêng, viết thuật ngữ trên cơ sở tôn trọng, kết hợp hài hòa giữa tính dân tộc và tính quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người học tra cứu tài liệu và giao dịch bằng tiếng nước ngoài; kết hợp hài hòa giữa tính khoa học với tính sư phạm, đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển của người học.

Để đảm bảo viết đúng tên gọi của một số dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, buổi Tọa đàm đã lắng nghe nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước. Các đại biểu cho rằng, viết tên người, địa lý cần thể hiện đúng, đủ, tôn trọng tên riêng của từng vùng, miền, của từng dân tộc. Cần sớm có sự chuẩn hóa, quy định pháp lý về việc viết tên DTTS để áp dụng chung cho tất cả các bậc học, không chỉ riêng cho giáo dục phổ thông. Có định hướng, tiếp cận khoa học khi phiên âm hóa tiếng Việt nhưng được đồng bào đồng thuận, phù hợp với văn hóa, nguyện vọng của đồng bào, để học sinh dễ tiếp cận. Cách viết tên làm sao cho bạn bè quốc tế có thể đọc được nhưng vẫn phải sát nhất đối với phát âm của đồng bào DTTS. Cần có sự đồng lòng, thống nhất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nguyện vọng người dân…

GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết (Bộ GD&ĐT) phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT khẳng định: viết đúng, đủ tên gọi của một số DTTS trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thời gian tới là hết sức quan trọng và cần thiết, ảnh hưởng đến công tác giáo dục, nhận thức của nhiều thế hệ. Điều này sẽ góp phần loại bỏ những định kiến, phân biệt về dân tộc và văn hóa, giúp tôn trọng sự khác biệt về nguồn gốc dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cảm ơn các ý kiến phản biện, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, nhà khoa học. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, hiện nay, có nhiều vướng mắc liên quan đến tên gọi, thành phần dân tộc và cách ghi mục thành phần dân tộc trong giấy tờ công dân (giấy khai sinh, chứng minh thư, hộ khẩu…) và trong văn bản hành chính. Thực tế này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc, quản lý dân cư và các hoạt động tư pháp liên quan. Vì vậy, việc xây dựng Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách, cần được triển khai khẩn trương trong tình hình hiện nay.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

UBDT sẽ tiếp tục nghiên cứu, xin ý kiến rộng rãi các bộ ngành, các nhà khoa học và người dân để sớm hoàn thiện danh mục thành phần, định danh các dân tộc Việt Nam. UBDT mong muốn các nhà khoa học tiếp tục hỗ trợ, góp ý, hoàn thiện các quy định về cách viết tên gọi DTTS trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đây cũng sẽ là một trong những nhiệm vụ cần triển khai trong Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới.

Việt Cường