Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

04:18 PM 07/12/2018 |   Lượt xem: 1052 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số bộ, ngành báo cáo, trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Ngay sau khi Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được công bố, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể và các tỉnh, thành phố có biên giới quốc gia tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn quân và đến các tổ chức, đoàn thể và nhân dân ở khu vực biên giới.

Sau 20 năm thi hành Pháp lệnh, BĐBP luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển; chủ trì thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; trực tiếp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để xây dựng các tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Để Pháp lệnh đi vào cuộc sống, cùng với việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Ngày Pháp luật”, BĐBP đã lồng ghép, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, triển khai nhiều đề án, chương trình, phong trào như: Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, Phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản biên giới và “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”…

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lực lượng BĐBP đã tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, tăng cường xóa đói, giảm nghèo đối với các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều hoạt động đã được triển khai có hiệu quả như: tăng cường 332 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu 1.447 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản; xóa 45 thôn, bản trắng về đảng viên; thành lập mới 533 chi bộ thôn, bản; hỗ trợ cho 2.844 học sinh có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn đến trường; tặng 24.876 bò giống cho hộ nghèo ở 11 tỉnh khu vực biên giới; tặng 7.000 căn nhà cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; làm tốt công tác tham mưu trong phát hiện, sử dụng nguồn cán bộ người DTTS; tổ chức khám chữa bệnh cho hàng triệu lượt nhân dân khu vực biên giới. Đến nay, BĐBP đã triển khai 19 mô hình, cách làm hay trong quản lý, bảo vệ biên giới như: Cán bộ biên phòng tăng cường xã; Kết nghĩa 2 bên biên giới; Thầy giáo mang quân hàm xanh; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Mái ấm và bò giống cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo…

Bên cạnh đó, BĐBP cùng cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trên các tuyến biên giới; phát hiện, hỗ trợ bảo tồn một số dân tộc ít người như Chứt, Rục, La Hủ…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, cho ý kiến về các nội dung như: kết quả sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh và những mặt còn tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thực hiện chế độ chính sách, quản lý và sử dụng ngân sách để phục vụ cho xây dựng biên giới và xây dựng BĐBP; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm…

UBDT, Hội đồng Dân tộc (Quốc hội), Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 (01/11/2016)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Qua đó, đóng góp vào việc nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

BĐBP đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì thực hiện pháp luật quốc gia về biên giới, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, tích cực và chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Khẩn trương rà soát Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối với các bộ ngành, địa phương có biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, thu hút đầu tư khu vực biên giới, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới…

Việt Cường