Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội thảo Liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng Chiến khu Việt Bắc

05:18 PM 02/08/2022 |   Lượt xem: 2756 |   In bài viết | 

Hội thảo Liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng Chiến khu Việt Bắc

Tham dự hội thảo có đại diện Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, một số ban của Quốc hội; Lãnh đạo một số ban, bộ, ngành; Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; một số trường đại học; hiệp hội doanh nghiệp, du lịch và các nhà khoa học. Về phía Ủy ban Dân tộc (UBDT) có sự tham dự của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh.

Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định Việt Nam có 07 vùng du lịch, trong đó Chiến khu Việt Bắc là khu vực gồm 06 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và Tuyên Quang. Với bề dầy truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, Chiến khu Việt Bắc lưu giữ hệ thống hơn 1.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, cùng các di tích cách mạng với các địa danh gắn liền với lịch sử hào hùng của Việt Nam, có giá trị ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh: Những giá trị văn hóa đặc sắc trong đời sống, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) đang được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, và ngày càng đóng vai trò, chiếm vị thế quan trọng trong đời sống văn hóa xã hội. Đối với ngành du lịch thì những giá trị này đã và đang trở thành nguồn lực to lớn để khai thác phát triển. Đồng thời sự phát triển của du lịch cũng góp phần đóng góp vào công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tại các tỉnh khu vực này.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để đóng góp sáng kiến, ý tưởng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng của Chiến khu Việt Bắc. Qua đó, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách hiệu quả để liên kết, phát triển du lịch nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tại các tỉnh khu vực Chiến khu Việt Bắc nói riêng và vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung.

Quang cảnh hội thảo

Trong những năm qua, du lịch 6 tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc đã đạt được những kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng khá cao cùng với sự hình thành một số địa bàn du lịch trọng điểm, đóng góp nhất định vào sự phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng cũng như phát triển du lịch chung của cả nước. Tuy nhiên, du lịch vùng Chiến khu Việt Bắc thời gian qua phát triển chủ yếu dựa vào việc khai thác các tài nguyên du lịch sẵn có của mỗi địa phương, việc thu hút vốn đầu tư chủ yếu vào phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và ăn uống. Các sản phẩm du lịch chưa được đầu tư nhiều, nên còn khá đơn điệu và trùng lặp ở nhiều địa phương, thiếu dịch vụ bổ sung và nhân lực phục vụ du lịch. Công tác liên kết, hợp tác, xúc tiến, quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế, chưa hiệu quả, năng lực cạnh tranh thấp và không phát huy được tổng thể lợi thế về tài nguyên để phát triển du lịch. Thực tế cho thấy, liên kết phát triển du lịch vùng Chiến khu Việt Bắc còn rất hạn chế cả về liên kết ngành trong cùng một tỉnh, liên kết giữa các tỉnh trong nội vùng, liên kết ngoại vùng và liên kết quốc tế.

Tại Hội thảo, nhiều sáng kiến, ý tưởng đã được phân tích, thảo luận, qua đó xác định vấn đề liên kết là định hướng đúng đắn, là nhiệm vụ chiến lược để phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng Chiến khu Việt Bắc. Một số ý kiến đề nghị cần quan tâm đến các chính sách quản lý, quy hoạch đồng bộ; bảo tồn và phát huy bền vững giá trị của các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, văn hóa các DTTS; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và cơ sở kỹ thuật du lịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; kết nối các sự kiện, lễ hội của từng địa phương để tạo ra chuỗi sự kiện du lịch; công tác phối hợp, trao đổi thông tin, liên kết chia sẽ dữ liệu du lịch giữa các tỉnh...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu ý kiến tại hội thảo

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Vấn đề liên kết vùng trước đây đã được nghiên cứu, triển khai thí điểm nhưng vẫn chưa đạt được kết quả khả quan do một số nguyên nhân như không rõ đầu mối điều phối và cơ chế phối hợp hoạt động. Đến nay, với sự vào cuộc, cùng triển khai nghiên cứu của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong rằng công tác liên kết vùng thời gian tới sẽ được triển khai hiệu quả, với đầy đủ căn cứ vững chắc.

Để tăng cường liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị cần xác định rõ vài trò điều phối, dẫn dắt của Tổng cục Du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo điểm nhấn; xây dựng quy chế phối hợp triển khai giữa các địa phương; tăng cường phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch. Cùng với đó là việc phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội thảo