Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải họp với Lãnh đạo Bộ GD&ĐT về công tác bàn giao các trường chuyên biệt

04:52 PM 05/10/2022 |   Lượt xem: 1938 |   In bài viết | 

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 26/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1127/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ GD&ĐT về trực thuộc UBDT. Thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBDT và Bộ GD&ĐT đã khẩn trương triển khai các phiên họp kỹ thuật để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc ký kết biên bản bàn giao giữa hai bộ.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các vụ, cục của hai bộ đã báo cáo quá trình chuẩn bị cho công tác bàn giao thời gian qua; đồng thời, thảo luận về công tác chuẩn bị, chương trình, thành phần tham dự và công tác truyền thông cho Lễ bàn giao sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các vụ, cục hai bộ đã thảo luận về nội dung dự thảo biên bản bản giao và một số mặt công tác có liên quan như: kiểm kê tài sản, tình hình giải ngân, triển khai các dự án đầu tư của các trường, việc sử dụng con dấu trong thời gian chuyển tiếp, cơ chế tài chính 03 tháng cuối năm, quyết toán ngân sách năm 2022 và dự toán năm 2023...; đồng thời là các nội dung về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giao chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm, thi đua khen thưởng... trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giảng viên của các trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 05 trường đã cơ bản nhất trí với dự thảo biên bản bàn giao và công tác chuẩn bị chu đáo của Lãnh đạo hai bộ, đồng thời, trao đổi về một số khó khăn, tồn tại như: công tác ổn định về tâm lý cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; công tác giải ngân, quy hoạch; yếu tố pháp lý khi sử dụng con dấu trong thời gian chuyển tiếp... Lãnh đạo 05 trường khẳng định sẽ cùng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải tin tưởng với sự vào cuộc tích cực, chuẩn bị chu đáo của Bộ GD&ĐT, Lễ ký kết biên bản bàn giao các trường chuyên biệt sẽ được diễn ra thuận lợi và thành công. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị biên bản bàn giao cần tập trung vào các nội dung khung, mang tính nguyên tắc, đầy đủ các căn cứ pháp lý và làm rõ những nội dung UBDT quản lý cũng như cơ chế phối hợp giữa hai ngành để triển khai toàn diện các mặt của công tác bàn giao.

Đồng tình với các ý kiến thảo luận, đề xuất của UBDT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đề nghị các trường trên cơ sở bàn giao nguyên trạng, cần có báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý; biên bản bàn giao cần đảm bảo yếu tố pháp lý, nguyên tắc và chặt chẽ, làm căn cứ triển khai các công tác tiếp theo. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị đầu mối của hai bộ rà soát, tiếp thu các ý kiến thảo luận để hoàn thiện dự thảo biên bản, báo cáo Lãnh đạo hai bộ trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến, Lễ bàn giao và tiếp nhận 05 trường chuyên biệt từ Bộ GD&ĐT về trực thuộc UBDT sẽ được diễn ra dưới sự chủ trì trực tiếp của hai Bộ trưởng, diễn ra trong tháng 10/2022.

File đính kèm