Hội thảo 5 năm đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT: Thành tựu và thách thức

03:35 PM 18/09/2018 |   Lượt xem: 1063 |   In bài viết | 

Toàn cảnh hội thảo

Sự kiện có sự tham gia của hơn 400 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học về giáo dục, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, các trường phổ thông. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hội thảo lần này là cơ hội phân tích, thảo luận các kết quả và phát hiện những vấn đề trong quá trình triển khai đổi mới, đề xuất các giải pháp để công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo thành công.

Trong khuôn khổ nghiên cứu khoa học của ĐHQG Hà Nội về 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản của Nghị quyết 29-NQ/TW, các nghiên cứu đã tổng kết lý luận và kinh nghiệm, thống kê các số liệu, khảo sát hơn 2.500 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên từ cơ sở giáo dục mầm non đến đại học; trao đổi, phỏng vấn trên 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia của các bộ, ban, ngành; phỏng vấn gần 1.000 học sinh và sinh viên, 500 cha mẹ học sinh. Nhóm nghiên cứu đã tập hợp các cơ sở dữ liệu trong khoảng thời gian 5 năm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tham dự hội thảo

Nhóm nghiên cứu đã tập trung khảo sát, làm rõ và đánh giá những thay đổi, chuyển biến của nền giáo dục dưới tác động của Nghị quyết 29-NQ/TW, trong đó chú ý khảo sát tới sự thay đổi trong nhận thức, sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội đối với giáo dục và đào tạo, về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước từ trung ương tới địa phương.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, các nhà khoa học đánh giá tổng quan về những thành tựu và thách thức sau 5 năm đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT; những đổi mới về tự chủ đại học; đổi mới về thi và kiểm tra, đánh giá giáo dục; đổi mới trong giáo dục phổ thông. Những thông tin được công bố là kết quả nghiên cứu công phu của ĐHQG Hà Nội.

Tuấn Hà