Ủy ban Dân tộc - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Thống nhất một số nội dung phối hợp công tác trong giai đoạn tới

07:08 PM 23/03/2022 |   Lượt xem: 3497 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thống nhất một số nội dung phối hợp công tác trong giai đoạn tới

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện kế hoạch chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Theo đó, nội dung phối hợp công tác cụ thể giữa hai cơ quan nhằm nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); kiểm tra, giám sát, đánh giá và cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc. Trao đổi kết quả các hoạt động chuyên đề, các báo cáo thường kỳ, báo cáo sơ kết, tổng kết liên quan đến tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Xây dựng cơ chế, bảo đảm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu là cán bộ, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu của các DTTS ở các địa phương, nhân sĩ trí thức... Nội dung phối hợp được cụ thể hóa thành những phần việc cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng, khoa học.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với UBDT, dự kiến vào tháng 4 sắp tới và một số hoạt động phối hợp khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn Thường trực HĐDT của Quốc hội đã luôn phối hợp chặt chẽ với UBDT trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc suốt thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của HĐDT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc UBDT hoàn thiện nội dung, chương trình phối hợp; chuẩn bị chu đáo cho chương trình thăm, làm việc của Chủ tịch Quốc hội tại UBDT.

Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan thống nhất nội dung, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan. Cho ý kiến về từng nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch HĐDT tin tưởng hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.