Ủy ban Dân tộc làm việc với Hội đồng dân tộc của Quốc hội về phân định miền núi, vùng cao

05:32 PM 13/03/2024 |   Lượt xem: 3435 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân định miền núi, vùng cao, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã xây dựng Báo cáo Tổng kết, đánh giá việc phân định miền núi, vùng cao, lấy ý kiến các bộ, ngành; phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, làm rõ thêm đối với các nội dung của Báo cáo. Các ý kiến cho rằng, về tài liệu, hồ sơ, báo cáo giải trình, hai bên đã có sự thống nhất, tuy nhiên cần tiếp tục phối hợp để tiếp tục hoàn thiện thêm, trong đó cần làm rõ từ những căn cứ xuất phát điểm; việc tổng hợp kết quả rà soát nội dung hệ thống chính sách cần trình bày ngắn gọn hơn…

Hai bên cũng phân tích nhằm làm rõ hơn về trách nhiệm, vai trò, thẩm quyền của UBDT cũng như các cơ quan liên quan trong việc xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá về việc phân định miền núi, vùng cao; thảo luận về các nội dung, tiêu chí mang tính kỹ thuật để có lộ trình bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr và Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Thành cùng thống nhất giao đơn vị chuyên môn của hai cơ quan tiếp tục cập nhật, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo Báo cáo, dự thảo Tờ trình Chính phủ về phân định miền núi, vùng cao trong thời gian tới.

Xuân Thường