Ủy ban Dân tộc làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

10:49 PM 21/02/2023 |   Lượt xem: 3304 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội: Nguyễn Lâm Thành; Cao Thị Xuân; Đinh Thị Phương Lan cùng các thành viên HĐDT, Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội. Về phía UBDT có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 của HĐDT cho biết, năm 2023 Quốc hội đã quyết định ban hành kế hoạch Giám sát tối cao về các Chương trình MTQG.

Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát đồng thời cả 3 Chương trình MTQG, thay vì trước đây chỉ tiến hành giám sát từng chương trình; hoạt động giám sát được tiến hành ngay trong quá trình triển khai thay vì tiến hành giám sát vào thời điểm đã kết thúc chương trình hoặc giai đoạn 5 năm của chương trình; báo cáo kết quả giám sát sẽ là báo cáo chung của cả 3 chương trình; trước khi Đoàn giám sát tiến hành giám sát các bộ, ngành trung ương và địa phương, sẽ có các tổ công tác đến làm việc trước để chuẩn bị nội dung liên quan phục vụ cho Đoàn giám sát.

Hiện nay, Đoàn giám sát của Quốc hội đã ban hành kế hoạch giám sát chi tiết, đề cương gửi Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Theo kế hoạch, có hai mốc thời gian gửi báo cáo: Báo cáo lần I gửi Đoàn giám sát trước ngày 15/2/2023 (số liệu tính đến hết 31/12/2022); bổ sung, cập nhập thông tin, số liệu và gửi báo cáo lần II trước ngày 15/7/2023 (cập nhập đến hết 30/6/2023).

Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, để bảo đảm đồng bộ hóa chính sách dân tộc, trong nhiệm kỳ khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đã giao cho HĐDT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đề xuất, nghiên cứu, xây dựng Luật Dân tộc. Thường trực HĐDT đang xây dựng kế hoạch nghiên cứu cụ thể, trong đó đặt ra yêu cầu lý giải, làm rõ được nguyên nhân của việc chưa thành công quá trình xây dựng luật dân tộc trong các giai đoạn vừa qua; đề xuất cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận, định hướng nội dung, nội hàm xây dựng luật dân tộc; phân tích hệ thống pháp luật, chính sách về dân tộc theo hướng đồng bộ hóa trên cơ sở quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013.

Để làm rõ được các nội dung trên, cần phải có cơ chế để mời thêm các chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến công tác dân tộc và xây dựng luật. Thời gian thực hiện nghiên cứu dự kiến 2 năm, từ năm 2023 đến năm 2024. Căn cứ vào tình hình cụ thể sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm.

Cũng theo báo cáo của Ban Soạn thảo xây dựng Đề án đồng bộ hóa Chính sách dân tộc cho biết, Đề án được thực hiện với mục tiêu rà soát các nội dung có quy định liên quan đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc; phân tích, đánh giá thực trạng; đề xuất định hướng đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong thời gian tới, làm cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng Luật Dân tộc. Đến nay đã hoàn thành nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, hệ thống các văn bản của Đảng, Quốc hội làm cơ sở cho nghiên cứu, đồng bộ hóa theo các tiêu chí đã xác định.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBDT và HĐDT của Quốc hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tán thành với những nội dung báo cáo của HĐDT, đồng thời cho biết, UBDT sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết về các nội dung cần triển khai cho HĐDT và cử một đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cùng vụ, đơn vị đầu mối phối hợp với HĐDT trong triển khai từng nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn HĐDT tăng cường công tác phối hợp, cử đầu mối liên hệ với UBDT để công việc được thuận lợi và đạt kết quả cao; đề xuất cho UBDT tham gia vào Ban Soạn thảo xây dựng Đề án đồng bộ hóa Chính sách dân tộc để công tác phối hợp được chặt chẽ, thuận lợi hơn.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao kết quả buổi làm việc. Hai cơ quan đã thống nhất được các nhóm nội dung lớn như: Công tác phối hợp triển khai Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, trong đó tập trung vào Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; triển khai kế hoạch nghiên cứu xây dựng Luật Dân tộc; tình hình thực hiện xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp 2013; việc thực hiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”…

Cùng với việc ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị UBDT quan tâm, phối hợp với HĐDT thực hiện những nội dung đã thảo luận tại buổi làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; lưu ý thời hạn báo cáo Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các vấn đề được phân công cũng như các nội dung phục vụ Đoàn giám sát.

Xuân Thường