Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

10:00 PM 28/10/2021 |   Lượt xem: 3601 |   In bài viết | 

Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan

Tham dự Lễ ký kết có Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh. Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; các Thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh. Cùng sự tham dự của Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.

Báo cáo tổng kết công tác phối hợp giữa UBDT và Bộ GD&ĐT giai đoạn 2018-2021 cho thấy, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả cơ bản trong thực hiện kế hoạch phối hợp để ra. Qua đó, các chính sách đối với đồng vào dân tộc thiểu số (DTTS) được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Theo đó, UBDT và Bộ GD&DT đã tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế trong tình hình mới ở vùng DTTS; Phối hợp rà soát, đánh giá các chính sách GD&ĐT vùng DTTS như: áp dụng phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao trong xây dựng chính sách GD&ĐT; chính sách cho người dạy, người học; chính sách cử tuyển, các chính sách phát triển giáo dục vùng DTTS và miền núi.

Từ năm 2018 đến nay, UBDT và Bộ GD&ĐT đã phối hợp xây dựng và sửa đổi 02 Luật và 07 Nghị định; xây dựng báo cáo và các văn bản giải quyết khó khăn, vướng mắc về tổ chức thực hiện các chính sách giáo dục trên vùng DTTS và miền núi. UBDT đã triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Kết quả, có 1.459 học viên đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu của khóa tập huấn và đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc; tổ chức 115 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại 40 tỉnh, thành phố…

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, UBDT và Bộ GD&ĐT đã tích cực phối hợp xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; rà soát, tích hợp các chính sách phát triển giáo dục dân tộc vào Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, UBDT và Bộ GD&ĐT tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vùng DTTS và miền núi; Phối hợp chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc dạy học tiếng nói, chữ viết DTTS trong trường phổ thông và dạy học tiếng DTTS đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS; Phối hợp trong việc nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, điều chỉnh chính sách dân tộc trong lĩnh vực GD&ĐT vùng DTTS và miền núi, từ đó đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành liên qua sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025; Tăng cường phối hợp về công tác thi đua, khen thưởng, thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Công tác giáo dục vùng DTTS và miền núi luôn nhận được sự quan tâm của UBDT, đặc biệt của các đồng chí Lãnh đạo UBDT qua các thời kỳ. Giáo dục là nền tảng quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đem lại kiến thức để bà con thoát nghèo.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa UBDT và Bộ GD&ĐT thời gian qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn trong giai đoạn tiếp theo, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBDT trong việc cung cấp thông tin; hợp tác trong quá trình tổ chức thực hiện, điều tra, đánh giá; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên dương, biểu dương, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; sớm triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp, nhất là các dự án, tiểu dự án và công tác đánh giá, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với UBDT đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về quy mô, tính chất và chiều sâu. Công tác GD&ĐT luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Góp phần đảm bảo chính sách giáo dục công bằng, xây dựng nguồn nhân lực đồng đều để phát triển cho tất cả các vùng, miền. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị hai cơ quan cần sự thấu hiểu, quyết tâm, phối hợp chặt chẽ để triển khai thành công Chương trình phối hợp giai đoạn tới, đặc biệt trong triển khai Chương trình MTQG.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa UBDT và Bộ GD&ĐT.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Việt Cường