Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ ký kết Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê

03:32 PM 04/04/2024 |   Lượt xem: 2719 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ký kết Quy chế phối hợp

Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa UBDT và Bộ Nội vụ.

Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa UBDT và Bộ Nội vụ nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thống kê; bảo đảm tính thống nhất, kịp thời và chính xác trong việc thu thập; sử dụng thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý; chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.

Chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin sẵn có của hai cơ quan, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý và điều hành. Tăng cường chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động, chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Nâng cao chất lượng ban hành, theo dõi, giám sát, đánh giá chính sách và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của hai cơ quan.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu tại Lễ ký kết

Nội dung của Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ Luật Thống kê và các quy định hiện hành liên quan tới việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng, phổ biến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thường xuyên và chặt chẽ thông tin thống kê; bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi cơ quan; bảo đảm an toàn an ninh thông tin và an ninh mạng trong phạm vi chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa hai cơ quan.

Theo đó, UBDT và Bộ Nội vụ sẽ thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thống kê như: phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn do hai Cơ quan chủ trì nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn; phối hợp xây dựng hệ thống thông tin thống kê nhà nước tập trung, đồng bộ, thống nhất; phối hợp xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê quốc gia; phối hợp thực hiện xây dựng chế độ báo cáo thống kê quốc gia và chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động thống kê cho công chức, viên chức của hai cơ quan, đặc biệt là công tác phân tích và dự báo thống kê.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, theo quy chế và phân công nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBDT là hai cơ quan có nhiều chức năng, nhiệm vụ gắn bó với nhau; ngoài ra hai cơ quan cũng có nhiều phối hợp trong việc xây dựng thể chế, các nhiệm vụ của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ giao.

Đánh giá cao các vụ, đơn vị chuyên môn của hai cơ quan đã phối hợp, tham mưu Quy chế, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho rằng, Quy chế này phải được lan tỏa đến tất cả các Sở Nội vụ, Ban Dân tộc để góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách, xây dựng thể chế, quản lý nhà nước tại cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Lễ ký kết

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tin tưởng rằng, với việc xây dựng một cách căn cơ, bài bản và khoa học, Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin sẽ thành công. Quy chế này sẽ đóng góp rất nhiều trong việc thực hiện thành công các Chương trình MTQG đang được triển khai, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà cho biết, với vai trò, chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, quá trình thực thi nhiệm vụ Chính phủ giao, UBDT đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương xây dựng, hình thành hệ thống thông tin thống kê phong phú, có độ tin cậy cao về lĩnh vực công tác dân tộc làm cơ sở quan trọng để các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành và UBDT tham mưu xây dựng các chính sách góp phần phát triển đất nước nói chung, phát triển vùng DTTS nói riêng.

Tuy nhiên, đặc thù công tác dân tộc rất rộng, bao trùm trên mọi lĩnh vực, do nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị quản lý nên dù đã cố gắng nhưng các thông tin thống kê hiện nay vẫn chưa đầy đủ, việc bổ sung, cập nhật dữ liệu chưa được kịp thời dẫn đến những khó khăn, hạn chế trong công tác quán lý và đề xuất tham mưu xây dựng, điều chỉnh chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa UBDT và Bộ Nội vụ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê của hai cơ quan

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cho rằng, để khắc phục những hạn chế, vướng mắc nêu trên, trước mắt và lâu dài rất cần sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành. Việc tham mưu xây dựng và ký kết triển khai Quy chế phối hợp lần này là một việc làm thiết thực, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê của hai cơ quan và bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chính xác trong thu thập, sử dụng thông tin thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của hai cơ quan, đặc biệt là đối với lĩnh vực công tác dân tộc. Đồng thời đây cũng là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới về mối quan hệ tốt đẹp giữa UBDT và Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà nhấn mạnh: “Chúng ta tin tưởng rằng sau lễ ký kết này, các nội dung trong quy chế sẽ được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mặt khác, chúng ta cũng kỳ vọng, sẽ ngày càng có thêm những nội dung mới được bổ sung vào quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để hai bên cùng bổ khuyết cho nhau, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tham mưu hoàn thiện các chủ trương, chính sách, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước ta”.

Xuân Thường