Ban Tôn giáo Đà Nẵng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

04:14 PM 04/05/2018 |   Lượt xem: 2367 |   In bài viết | 

Về dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo UBMTTQ thành phố; Ban Dân vận thành ủy; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể có liên quan; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các quận, huyện và UBND các xã: Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Khôi cho biết: Từ cuối năm 2014, Thành ủy, UBND Tp.Đà Nẵng đã giao lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc cho Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. Từ đó đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành và chính quyền địa phương nên công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc đạt được những kết quả nhất định.

Hằng năm, Ban Tôn giáo thành phố đã chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc hướng dẫn; tham mưu, đề xuất UBND thành phố các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề như: Xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương hướng dẫn, quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực dân tộc; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc tại các quận, huyện và các xã, phường trên địa bàn thành phố...

Đức Hiền