Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Phú Thọ năm 2023

09:18 PM 01/12/2023 |   Lượt xem: 3215 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ nhất tỉnh Phú Thọ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết các thành tích đã đạt được, đồng thời biểu dương tôn vinh các cá nhân, điển hình tiến tiến trong thực hiện công tác dân tộc nói chung và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 nói riêng.

 Hội nghị đã biểu dương 180 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 25 vạn đồng bào các DTTS của tỉnh Phú Thọ, trong đó có 99 đại biểu người có uy tín và 81 nhân sỹ trí thức, doanh nhân, thanh niên, học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ. Đây là những tấm gương điển hình tiến tiến trên mọi lĩnh vực: trong học tập, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe nhân dân; trong phát triển KT-XH; trong công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS; trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương; giữ vững an ninh - quốc phòng; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để ghi nhận và biểu dương, khích lệ những thành tích đạt được của các đại biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội nghị và tặng quà cho 99 đại biểu người có uy tín của tỉnh Phú Thọ về dự Hội nghị.

Một số hình ảnh nổi bật:

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Phú Thọ năm 2023

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chúc mừng…

…và tặng quà cho các đại biểu người có uy tín tại Hội nghị

Vụ Dân tộc thiểu số