Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn

02:22 PM 23/11/2023 |   Lượt xem: 2166 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đã báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu giai đoạn 2021-2023 và tháng 11/2023 liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh; giải ngân vốn đầu tư công; xuất nhập khẩu; nhà ở xã hội; biến động bất động sản; quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia… Các nội dung, lĩnh vực đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo từ các bộ, ngành trung ương; được tỉnh tập trung chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện.

Về tình hình giải quyết những khó khăn vướng mắc của các tỉnh, đến nay tỉnh Cao Bằng đã có 37 nội dung khó khăn, vướng mắc được giải quyết, tháo gỡ, còn 20 kiến nghị, vướng mắc chưa được giải quyết. Tỉnh Bắc Kạn có 17 nội dung kiến nghị, vướng mắc đã được tháo gỡ; còn 10 nội dung khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị chưa được tháo gỡ. Cả hai tỉnh không còn những khó khăn, vướn mắc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBDT. Qua đó, hai tỉnh đồng thời đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Hình ảnh Hội nghị tại các điểm cầu

Qua các kiến nghị của các tỉnh, đại diện UBDT và các bộ, ngành đã có những chia sẻ, trao đổi, giải đáp làm rõ các thông tin về những nội dung được quan tâm liên quan đến triển khai đến Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN cũng như những khó khăn, vướng mắc xoay quanh các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; tài chính; công nghiệp… Các đề xuất của hai tỉnh sẽ được tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Chính phủ có định hướng giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của UBND 2 tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung để Ủy ban Dân tộc báo cáo Chính phủ về những tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn.

Hình ảnh các đại biểu tham dự tại điểm cầu trụ sở UBDT

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn là hai tỉnh có hầu hết số xã thuộc miền núi, vùng cao, vùng DTTS, có tỷ lệ người DTTS và tỷ lệ xã, thôn đặc biệt khó khăn rất cao so với bình quân cả nước. Vì vậy thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH của tỉnh cũng chính là thực hiện công tác dân tộc. Mong muốn 2 tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc và thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các DTTS.

Đề nghị cả hai tỉnh tiếp tục đẩy nhanh việc thu ngân sách địa phương; quan tâm đến giải ngân đầu tư công, quyết tâm đạt tỷ lệ cao nhất; quan tâm đến giải pháp, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn; trong quá trình triển khai trên thực tiễn, nếu có vướng mắc phát sinh cần báo cáo ngay để xử lý kịp thời.

Đứng trước những khó khăn thách thức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ sự chia sẻ với những mục tiêu, nhóm nhiệm vụ còn vướng mắc của cả 2 tỉnh. Đề nghị các tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ; rà soát và xác định các nguyên nhân chủ quan, có các giải pháp quyết liệt và căn cơ hơn trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án, chính sách khác trên địa bàn; ưu tiên, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chương trình, dự án, chính sách đến nay không có khó khăn, vướng mắc nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Xuân Thường