Đắk Lắk: Ra quân Điều tra, thu thập thông tin 53 DTTS năm 2024

01:47 PM 01/07/2024 |   Lượt xem: 1898 |   In bài viết | 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu chỉ đạo

Điều tra 53 DTTS năm 2024 nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở, điều kiện sống của hộ DTTS, văn hóa và bảo tồn văn hóa của các DTTS, các điều kiện kinh tế - xã hội để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu về công tác dân tộc, phục vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng và hoạch định các chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS giai đoạn 2026 - 2030. Làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến phát biểu

Phát biểu tại Lễ ra quân, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr nhấn mạnh: Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS được tổ chức 5 năm/lần. Kết quả của 2 cuộc điều tra trước đã đưa ra bộ dữ liệu đầy đủ, toàn diện, có độ tin cậy và tính khoa học để làm căn cứ đánh giá kết quả xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS. Cuộc điều tra lần thứ 3 bắt đầu từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/8/2024 có ý nghĩa quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại Lễ ra quân

Kết quả cuộc Điều tra giúp các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương vùng DTTS đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đến năm 2025; 5 năm thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030. Đồng thời, làm cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Già làng, Người có uy tín chia sẻ tại Lễ ra quân

Để triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin hiệu quả, toàn diện và khoa học, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ cuộc điều tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo đồng bộ, thông suốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là vận động người dân ủng hộ, tham gia tích cực; chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác phối hợp; thực hiện đồng bộ, khoa học từ công tác tuyên truyền, thực hiện điều tra, thu thập đến kiểm tra, giám sát.

Điều tra viên và Đoàn công tác Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

Theo báo cáo, toàn tỉnh Đắk Lắk có 606 địa bàn điều tra, 130 xã thuộc đối tượng điều tra theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, lực lượng giám sát viên 93 người, 130 người làm tổ trưởng, 606 điều tra viên. Cuộc điều tra đã nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự đồng thuận của đại bộ phận quần chúng Nhân dân, sự quyết tâm cao của các cấp, mà đặc biệt là lực lượng điều tra viên.

Điều tra viên thu nhập thông tin hộ đồng bào DTTS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đề nghị: Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên thực hiện điều tra thống nhất; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ, chất lượng số liệu thông tin thu thập; Ban Dân tộc tỉnh, phòng Dân tộc cấp huyện phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện tốt việc cử người tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát trong suốt quá trình điều tra; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê ban hành văn bản để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt cuộc điều tra…

Điều tra viên thực hiện các bước thu thập thông tin trên hệ thống điện tử