Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

09:10 AM 29/01/2024 |   Lượt xem: 4213 |   In bài viết | 

Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đây, Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn công tác nguyện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác nguyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; giữ lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, kiên định; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa lãnh đạo Cách mạng (giai đoạn 1941-1945) sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Trải qua thời gian, nơi đây vẫn luôn lưu giữ nguyên vẹn những chứng tích về cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng của Người.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại vị trí trung tâm vùng đất thiêng Pác Bó. Công trình được khánh thành vào tháng 5/2011, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Người. Đây là địa điểm giúp giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nguồn của Nhân dân và du khách quốc tế khi đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

(baodantoc.vn)