Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc kiểm tra kết quả thực hiện chính sách Người có uy tín tại xã Adơk

08:22 PM 23/06/2022 |   Lượt xem: 1357 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc, có: Ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Rơ Châm La Ni, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Kpă Đô - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng lãnh đạo huyện, xã và Người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Adơk.

Theo báo cáo, xã Adơk hiện có 5 thôn làng, với gần 1.400 hộ, người DTTS chiếm hơn 92%, hộ nghèo chiếm 9,59% (đều là các hộ DTTS). Hiện xã Adơk có 5 Người có uy tín/5 thôn, làng. Người có uy tín ở địa phương luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đặc biệt luôn đi đầu và vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế... góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Ông Y Mưn - Bí thư Đảng ủy xã Adơk báo cáo nhanh kết quả thực hiện chính sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại địa phương

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của Người có uy tín nên trong những năm qua chính quyền địa phương rất quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín, như: Tổ chức tập huấn, gặp mặt, biếu báo, thăm hỏi ốm đau kịp thời…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên cho biết, tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện cho Người có uy tín trong các hoạt động; kịp thời thông tin các chủ trương chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh, của huyện để Người có uy tín nắm bắt và tuyên truyền bà con chấp hành. Trong công tác tuyên truyền, tỉnh chú trọng phát hành bản tin bằng các thứ tiếng địa phương như Ba Na, Gia Rai. Đồng thời, tuyên truyền bà con gìn giữ văn hóa, bản sắc, quan tâm đào tạo đội ngũ trí thức là con em người địa phương… Hằng năm, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Dân tộc rà soát lại, bình bầu, đánh giá, bổ sung Người có uy tín theo đúng quy định.

Người có uy tín tại xã Adơk chia sẻ những khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền ở cơ sở

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh ghi nhận kết quả xã Adơk đã đạt được trong thực hiện các chính sách dân tộc nói chung, chính sách với Người có uy tín nói riêng.

Về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị địa phương từ tỉnh, đến huyện, xã cần có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, làm sao để người dân hiểu rõ hơn, hiểu đúng về các nội dung của chương trình. Từ đó việc triển khai các chương trình mới mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đối với việc tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn cao, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị địa phương cần phân tích để tìm ra nguyên nhân, do thiếu sức lao động, thiếu đất, hay phương tiện sản xuất… từ đó tìm ra giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo; cần lưu ý việc tạo sinh kế lâu dài, để giúp đồng thoát nghèo bền vững. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, với 10 dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, sẽ có những nội dung hỗ trợ đồng bào về sinh kế, hỗ trợ việc bảo tồn văn hóa dân tộc, trong đó có bảo tồn cồng chiêng Tây Nguyên.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng giải đáp một số thắc mắc, băn khoăn của lãnh đạo xã, Người có uy tín, như: chính sách, công tác bình bầu Người có uy tín; việc xác định thành phần dân tộc, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cũng thông tin thêm, hiện nay Chính phủ giao cho UBDT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” và UBDT đang lấy ý kiến để hoàn thiện Đề án và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

(baodantoc.vn)