Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho Người có uy tín khu vực Duyên hải miền Trung

03:10 PM 16/08/2023 |   Lượt xem: 5417 |   In bài viết | 

Ông Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc một số tỉnh trong khu vực, 120 đại biểu là Người có uy tín, cán bộ công chức của Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số cho biết: Việc triển khai tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín cũng là hoạt động góp phần thực hiện Nội dung số 01 “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín” thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các đại biểu sẽ được cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về tình hình dân tộc, công tác dân tộc và tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh, đặc biệt là kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc, tuyên truyền vận động, hòa giải ở cơ sở cho Người có uy tín ở các địa phương vùng đồng bào DTTS.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo.