Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù vùng DTTS và miền núi khu vực phía Bắc

02:00 PM 09/11/2018 |   Lượt xem: 5710 |   In bài viết | 

Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, UBDT dự và chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các chuyên gia đã giới thiệu cuốn sách “Sổ tay Kỹ năng PBGDPL đặc thù vùng DTTS và miền núi dành cho báo cáo viên”; tập huấn một số vấn đề cơ bản, cần lưu ý trong công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS nói chung và tại khu vực phía Bắc nói riêng. Hội nghị cũng là dịp để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, để góp phần triển khai có hiệu quả, phù hợp với phong tục, tập quán của các dân tộc, của từng vùng, miền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, báo cáo viên pháp luật Trung ương giới thiệu một số nét cơ bản về kỹ năng PBGDPL đặc thù vùng DTTS và miền núi phía Bắc với các hình thức PBGDPL thường được áp dụng. Cụ thể như: Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL của các báo cáo viên, kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền miệng, kỹ năng PBGDPL thông qua hòa giải cơ sở khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, việc biên soạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật…

PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, báo cáo viên pháp luật Trung ương trình bầy tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng việc tuyên truyền, PBGDPL qua hình thức như tuyên truyền miệng, sân khấu hóa, lồng ghép với các chương trình văn hóa văn nghệ là phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào. Các địa phương đã chia sẻ nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, trong điều kiện kinh phí hạn chế đã chủ động lồng ghép các hoạt động liên quan cho hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Một số đại biểu đề nghị cần tăng cường hướng dẫn xây dựng kế hoạch, bổ sung kinh phí, dành mục ngân sách riêng để triển khai các hoạt động PBGDPL cho đồng bào DTTS.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lý Anh Tuấn hy vọng qua các kiến thức đã được tập huấn, các đại biểu áp dụng những cách làm mới, sáng tạo cho đặc thù của địa phương và đề nghị các đại biểu đề xuất để lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm, bố trí kinh phí và tạo điều kiện để triển khai các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL.

Tuấn Hà