Lấy ý kiến các địa phương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2022/TT-UBDT và Quyết định 12/2018/QĐ-TTg

04:43 PM 18/05/2023 |   Lượt xem: 3843 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện một số bộ, ngành cơ quan trung ương; cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT) cùng các thành viên Ban soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung liên quan đến quá trình sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG DTTS được thông qua tại Hội thảo cho thấy, qua cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, một số địa phương cho rằng, việc triển khai thực hiện Đề án có thể gây ra một số tác động không mong muốn, có khả năng gây tâm tư cho đồng bào DTTS, đặc biệt là thực tiễn triển khai sẽ gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, triển khai ở một số địa phương; cần phải sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản, cơ chế cũng như nguồn vốn thực hiện…

Bên cạnh việc ghi nhận sự nỗ lực của UBDT trong việc nghiên cứu, xây dựng nội dung, đề xuất các giải pháp trong triển khai thực hiện, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến xoay quanh các nội dung như: Đề nghị mở rộng các hạng mục đầu tư đối với một số địa phương có tính đặc thù; đề nghị điều chỉnh các câu từ, thuật ngữ sử dụng trong Thông tư cho ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thực tế hơn, tránh gây khó khăn cho địa phương trong xác định đối tượng đầu tư; tăng cường phân cấp, phần quyền cho địa phương chủ động quyết định danh mục dự án, địa bàn, đối tượng thụ hưởng chính sách. Một số quy trình, mô hình đề nghị xem xét, bổ sung thêm, sửa đổi một số nội dung trong tổ chức triển khai thực hiện.

Cũng có ý kiến đề xuất nên có hướng mở để địa phương có thể ban hành chính sách đặc thù trong triển khai; nên bố trí kinh phí quản lý cho các cơ quan quản lý chương trình. Các địa phương mong muốn, các cấp cơ quan Trung ương quan tâm hơn nữa nhanh chóng hoàn thành việc lấy ý kiến ban hành Thông tư để địa phương sớm có cơ sở để triển khai.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr phát biểu tại Hội thảo

Thảo luận đối với nội dung dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến xoay quanh việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với Người có uy tín, trong đó đề xuất các ý kiến liên quan đến phạm vi điều chỉnh của chính sách; điều kiện lựa chọn NCUT; cân nhắc bỏ một số thủ tục công nhận, đưa các đại biểu NCUT ra khỏi danh sách NCUT; cần quy định cụ thể hơn về một số chế độ, chính sách đối với NCUT…

Qua các ý kiến thảo luận, kiến nghị của các địa phương, Lãnh đạo Vụ DTTS, UBDT đã có những trao đổi, giải đáp đối với các nội dung đề xuất, các vấn đề còn băn khoăn của đại biểu.

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, tích cực của các đại biểu, giúp đơn vị chủ trì và Ban soạn thảo tiếp thu được nhiều nội dung quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các chương trình tham mưu cho Chính phủ và lấy ý kiến của địa phương, các cơ quan chủ trì tham mưu sẽ cố gắng kết hợp nhiều nội dung để mời, triệu tập các đồng địa phương cùng lúc, tránh để địa phương phải đi lại quá nhiều lần.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định, các ý kiến tâm huyết tại Hội thảo lần này là căn cứ quan trọng để UBDT tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, sửa đổi bổ sung Thông tư 02/2022/TT-UBDT cũng như hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2018/QĐ-TTg. Đề nghị các địa phương căn cứ vòa đặc điểm tình hình của địa phương mình, tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến đề đạt phù hợp sát với thực tiễn tiếp tục gửi về UBDT để tổng hợp.

Xuân Thường