Tăng cường cơ hội cho các nhóm nữ DTTS được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ phát triển

04:07 PM 20/05/2022 |   Lượt xem: 737 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức với sự phối hợp giữa UBDT (thông qua hoạt động của Dự án Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo vùng DTTS - Dự án EMPS) và Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO). Hội thảo có sự tham dự của ông Toshiyuki Matsumoto, Trưởng ban Chương trình Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; lãnh đạo một số vụ, đơn vị của UBDT; lãnh đạo Ban Dân tộc, một số sở, ngành của tỉnh Hà Giang; đại diện một số doanh nghiệp công nghệ, kết nối thị trường và hơn 120 phụ nữ, thanh niên DTTS từ 5 huyện của Hà Giang là Bắc Mê, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quang Bình và Vị Xuyên. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai của Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới và Giáo dục cho trẻ em gái vùng DTTS của Việt Nam” - Dự án “Chúng tôi có thể”.

Trao đổi thông tin tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho biết: Các nghiên cứu cho thấy, lao động nữ DTTS nước ta hiện có trên 4,7 triệu người, chiếm khoảng 50,4% quy mô lực lượng lao động DTTS. Tuy chiếm hơn một nửa lực lượng lao động nhưng nữ DTTS hiện đang gặp nhiều khó khăn trong lao động, việc làm. Trong cộng đồng người DTTS, phụ nữ và trẻ em gái thường là những đối tượng thiệt thòi hơn về khả năng tiếp cận các cơ hội, các nguồn lực của xã hội. Do vậy, cần tăng cường cơ hội cho các nhóm nữ DTTS được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế và thị trường lao động nhằm cải thiện việc làm và địa vị kinh tế của họ.

Chia sẻ về các chính sách hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đào tạo kỹ năng, tạo việc làm cho phụ nữ và thanh niên DTTS

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh: Một trong những mục tiêu hướng đến năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là: Tạo ra việc làm cho ít nhất 27.000 hộ DTTS thông qua việc hỗ trợ, phát triển 1.864 mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp ở khu vực các xã khu vực III, khu vực II vùng đồng bào DTTS và miền núi do người DTTS làm chủ hoặc có ít nhất 50% lao động là người DTTS (phấn đấu ít nhất có 50% các mô hình do nữ giới làm chủ hoặc có từ 50% số lao động là nữ giới trở lên). Các kinh nghiệm được chia sẻ. các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã khẳng định sự quan tâm của các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, hiệp hội, các đối tác hỗ trợ kỹ thuật và cộng đồng người dân đến việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và thanh niên người DTTS.  

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trân trọng cảm ơn Tổ chức UNESCO đã hỗ trợ triển khai các hoạt động thiết thực thông qua Dự án EMPS; xin ghi nhận và cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hà Giang; hội phụ nữ, đoàn thanh niên, phòng nông nghiệp các huyện đã quan tâm, ủng hộ các ý tưởng tinh thần đổi mới, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ các DTTS. Xin hoan nghênh các đối tác, các doanh nghiệp đã có những đóng góp hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường cho các hợp tác xã khởi nghiệp của tỉnh Hà Giang.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải mong rằng mô hình thí điểm về hợp tác, kết nối hệ sinh thái hỗ trợ sinh kế tại tỉnh Hà Giang sẽ được tổng kết và nhân rộng tại  các vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các hợp tác xã và các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ kỹ thuật