Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cho đồng bào DTTS vùng Đồng bằng sông Cửu Long

01:19 AM 12/05/2023 |   Lượt xem: 2493 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có 250 đại biểu là công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã; Trưởng ấp; Người có uy tín; các chức sắc, chức việc tôn giáo; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở.... của các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau.

Nhận thức được tầm quan trọng và vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở cơ sở, Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ này phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, là cầu nối quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng Nhân dân; là nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến với Đảng, Nhà nước.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu được tăng cường kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên được cập nhật, tiếp cận toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới.

(baodantoc.vn)