Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tự nguyện, hộ gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số

03:08 PM 26/11/2020 |   Lượt xem: 832 |   In bài viết | 

Ông Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I (Uỷ ban Dân tộc) phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 có sự tham gia của; Đại diện cán bộ Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại diện Ban Dân tộc, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, đơn vị Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương III (Uỷ ban Dân tộc) và Lãnh đạo UBND các huyện, xã, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống của hộ gia đình cũng như góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu toàn dân.

Qua công tác thông tin tuyên truyền đã thay đổi nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đội ngũ cán bộ các cấp, chính quyền và quần chúng nhân dân, quan điểm chính sách, pháp luật, BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT và từ đó người dân tích cực, tự giác tham gia.

Đại diện cán bộ quản lý phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng triển khai một số quy định mới về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, định mức thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT và kỹ năng phát triển những đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó đánh giá tình hình thực hiện phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 10 tháng đầu năm 2020, đồng thời triển khai kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ cho 02 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã dành thời gian để trao đổi giữa đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III khẳng định, người có uy tín là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò quan trọng, nếu làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sẽ góp phần đưa chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Qua Hội nghị tập huấn, kỹ năng tuyên truyền và đánh giá tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Uỷ ban Dân tộc và ngành BHXH đã thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, bên cạnh đó, sự hoạt động hiệu quả của đội ngũ nhân viên BHXH, BHYT sẽ góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 cũng như trong những năm tiếp theo.

(phapluatplus.vn)