Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn dự Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS tại Sóc Trăng

01:48 PM 01/07/2024 |   Lượt xem: 1978 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Lễ ra quân

Cùng dự Lễ ra quân có bà Đỗ Thị Ngọc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác Dân tộc địa phương, Văn phòng Ủy ban thuộc UBDT; đại diện các Vụ, đơn vị của Tổng cục Thống kê.

Về phía lãnh đạo địa phương có: Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lý Rotha, Trưởng Ban Dân Dân tộc tỉnh; ông Dương Hoàng Sals, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; ông Ngô Hùng, Bí thư Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu khai mạc tại Lễ ra quân, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho biết: Ngày 05/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS (gọi tắt là cuộc Điều tra). Cuộc Điều tra lần thứ nhất được tiến hành từ ngày 1/8 đến 31/8/2015.

“Kết quả cuộc điều tra đã cho ra một bộ dữ liệu đầy đủ, toàn diện, có độ tin cậy cao để làm căn cứ đánh giá kết quả và xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS nói riêng cũng như chính sách phát triển của cả nước nói chung sau 70 năm hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn khẳng định.

Từ 01/10/2019 đến 31/10/2019, UBDT tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức cuộc Điều tra lần thứ hai. Qua đó đã thu thập được nguồn số liệu tin cậy, khoa học để UBDT xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cung cấp thông tin, dữ liệu để các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các ban, bộ, ngành và UBDT tham mưu xây dựng hàng loạt chính sách góp phần phát triển đất nước nói chung, phát triển vùng DTTS nói riêng trong những năm qua.

Bà Đỗ Thị Ngọc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại Lễ ra quân

“Cuộc Điều tra lần thứ ba này được triển khai bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 15/8/2024 có ý nghĩa rất quan trọng. Qua Điều tra sẽ đưa ra các số liệu, chứng cứ tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương vùng DTTS có được những đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2025, đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, chuẩn bị xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo 2026 - 2030; làm cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo và các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Với tầm quan trọng đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đề nghị, UBND tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức tốt cuộc Điều tra trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp nhận kết quả điều tra và tổ chức khai thác sử dụng các dữ liệu điều tra một cách hiệu quả.

“Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai cuộc Điều tra theo đúng tiến độ. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 trên phạm vi địa phương mình”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị.

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị, sau khi kết thúc điều tra, Ban Dân tộc tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh; triển khai báo cáo phân tích kết quả điều tra và các báo cáo phân tích sâu theo chuyên đề phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm (2026 - 2030) và báo cáo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại địa phương; in ấn các ấn phẩm, công bố công khai kết quả điều tra phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của tỉnh.

Tại buổi Lễ ra quân, bà Đỗ Thị Ngọc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, khẳng định, việc tổ chức thành công Lễ ra quân Điều tra 53 DTTS năm 2024 tại Sóc Trăng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ DTTS trên địa bàn tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Điều tra, từ đó tích cực phối hợp với các Điều tra viên thống kê để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Đồng thời, Lễ ra quân còn giúp các cấp lãnh đạo và toàn hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng hiểu được tầm quan trọng của cuộc Điều tra, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Điều tra, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Điều tra ở địa phương”, bà Ngọc khẳng định.

Các Điều tra viên cấp xã, phường đã được tập huấn sẵn sàng cho cuộc Điều tra

Bà Ngọc đề nghị, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh triển khai cuộc Điều tra theo đúng phương án và tiến độ. Các Chi cục Thống kê huyện, quận, thị xã chủ động, phối hợp chặt chẽ với Phòng Dân tộc huyện, quận, thị xã và các đơn vị liên quan tại địa phương tổ chức tuyên truyền trên Đài phát thanh, truyền hình, loa phát thanh của huyện về cuộc Điều tra; về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch của cuộc Điều tra; nghĩa vụ của các tổ chức và người dân trong cuộc Điều tra.

Sau Lễ ra quân, Đoàn công tác Trung ương cùng lãnh đạo địa phương đã tổ chức thành 2 đoàn, tiến hành điều tra mẫu tại hộ gia đình.

Cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 nhằm thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về dân số, nhà ở, điều kiện sống của hộ DTTS, văn hóa và bảo tồn văn hóa của các DTTS, các điều kiện kinh tế - xã hội khác để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu về công tác dân tộc phục vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoạch định các chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS giai đoạn 2026 - 2030; đáp ứng yêu cầu về biên soạn một số chỉ tiêu của Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam; đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS của Việt Nam tại Trung ương cũng như Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố.

 

(baodantoc.vn)