Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn làm việc với Vụ Công tác dân tộc địa phương - Bộ phận Cần Thơ

10:53 AM 27/11/2023 |   Lượt xem: 2090 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn đề nghị lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương (Bộ phận Cần Thơ) báo cáo tóm tắc công tác cải cách hành chính năm 2023 và thông tin cơ bản tình hình vùng DTTS và miền núi khu vực Nam bộ năm 2023.

Theo đó, ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, đơn vị có 18 công chức, người lao động (2 Phó Vụ trưởng; 11 chuyên viên; 5 nhân viên Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP). Trong năm 2023, Vụ phụ trách địa bàn các tỉnh Nam bộ, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBDT. Từ đó, tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, công việc được giao. Đơn vị đã thực hiện hoàn thành 100% đầu công việc được giao tại Quyết định số 67/QĐ-UBDT và Quyết định số 74/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Công tác dân tộc địa phương. 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường nắm tình hình toàn diện vùng DTTS; tình hình tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn... kịp thời báo cáo, tham mưu theo quy chế; chủ trì, phối hợp tham mưu cho lãnh đạo UBDT chỉ đạo tổ chức các hoạt động thăm, chúc mừng, tặng quà nhân các dịp lễ, tết truyền thống của đồng bào các dân tộc; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và các nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng nhiệm vụ... Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS khu vực tiếp tục duy trì ổn định và phát triển.

Theo ông Tào Việt Thắng, mặc dù kinh tế - xã hội vùng DTTS duy trì ổn định, nhưng nhìn chung đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, nhất là hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao... Các tôn giáo truyền thống trong vùngđồng bào DTTS hoạt động ổn định, đúng luật pháp. 

Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành và phối hợp với các sở, ngành có liên quan cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo truyền thống hoạt động theo quy định của pháp luật; đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; hỗ trợ kinh phí sửa chữa các cơ sở thờ tự của đồng bào DTTS. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các vị chức sắc, chức việc tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào, tín đồ chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ đồng bào gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống luôn được các tổ chức tôn giáo truyền thống quan tâm, giúp đỡ.

Công tác cải cách hành chính năm 2023, Vụ Công tác dân tộc địa phương (Bộ phận Cần Thơ) thực hiện hoàn thành 100% đầu công việc được giao

Về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Vụ địa phương, ông Thắng cho rằng, đơn vị đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023 của UBDT. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Vụ địa phương đã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn và báo cáo theo quy chế...

Về cải cách tổ chức bộ máy, đã phối hợp rà soát, đề xuất đăng ký điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, người lao động Bộ phận Cần Thơ năm 2023, đồng thời phối hợp thực hiện công tác quy hoạch chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031. 

Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, lãnh đạo, công chức của Vụ địa phương thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin; hệ điều hành tác nghiệp; sử dụng hộp thư điện tử của UBDT trong nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo thời gian tính công việc và tiết kiệm chi phí. Tổ chức thực hiện tốt việc gửi, nhận và lưu hồ sơ, văn bản điện tử theo hướng dẫn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao sự nổ lực của tập thể Vụ công tác dân tộc địa phương - Bộ phận Cần Thơ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do Vụ vừa được sáp nhập, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho lãnh đạo UBDT trong năm qua. 

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn mong rằng, tập thể Vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm là Cơ quan công tác dân tộc Trung ương đặc tại địa phương, cùng chung tay, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đưa ra giải pháp hiệu quả nhất trong việc nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào, có những tham mưu đề xuất cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Qua đó, tiếp tục tạo lòng tin của đồng bào đối với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên bàn. 

(baodantoc.vn)