Tìm kiếm ý tưởng hỗ trợ đồng bào khởi nghiệp: chuỗi giá trị

10:09 AM 11/07/2018 |   Lượt xem: 2400 |   In bài viết | 

Hội thảo "Tìm kiếm Ý tưởng chuỗi giá trị" dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10/7/2018, tại tỉnh Sơn La, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo giới thiệu Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị” dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình chủ trì Hội thảo. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam do Ủy ban Dân tộc phối hợp Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Australia, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện.

Theo ông Lê Công Bình, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là vùng có những tiềm năng rất lớn để khai thác, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm. Đó là nguồn lực văn hóa đa dạng và đặc sắc; sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp độc đáo; tiềm năng về du lịch, dược liệu… Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho sự sáng tạo trong đầu tư và khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp để tăng giàu. Thực tế cho thấy, lợi thế, tiềm năng của sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất lớn song cơ hội phát triển chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Để giải quyết những khó khăn, thách thức này rất cần có sự định hướng, hỗ trợ để các sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số hòa nhập chung vào dòng chảy khởi nghiệp quốc gia, vươn xa ra thị trường thế giới. Đây cũng là một “mắt xích” vô cùng quan trọng trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống của đồng bào.

Ủy ban Dân tộc đề xuất phương pháp tiếp cận mới là hỗ trợ để đồng bào lập nghiệp, khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu từ những tiềm năng và lợi thế của khu vực này; hỗ trợ trực tiếp cho những sáng kiến làm ăn kinh doanh tạo thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người dân thay vì các khoản cấp phát chính sách đơn thuần.

Hội thảo đã lắng nghe những ý kiến phát biểu, những chia sẻ của các chuyên gia phân tích về chuỗi giá trị trong khởi nghiệp và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, làm sáng tỏ hơn mục đích, ý nghĩa, các vấn đề liên quan đến cuộc thi - một hoạt động ý nghĩa trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hải Anh