Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tiếp Đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận

06:02 PM 25/10/2023 |   Lượt xem: 2981 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuân trao quà của UBDT cho đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận.

Thay mặt Đoàn công tác, bà Pi Năng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chính sách cho đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời gian qua.

Theo đó, Ninh Thuận là tỉnh cực Nam của Duyên hải miền Trung, dân số toàn tỉnh 732.792 khẩu, với 185.645 hộ. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 32 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào Chăm và Raglai. Trong giai đoạn 2021-2025, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh có 28 xã; trong đó có 15 xã khu vực III, 01 xã khu vực II, 12 xã khu vực I  với 71 thôn đặc biệt khó khăn

Theo bà Pi Năng Thị Thủy, trong những năm vừa qua, Ninh Thuận luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, phát triển đặc biệt là vùng đồng bào DTTS. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-4%/năm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu ý kiến tải cuộc gặp mặt.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban ngành và địa phương triển khai kịp thời các chính sách sớm đến với người dân. Đến nay toàn tỉnh đã giải ngân đạt 45,5%; trong đó: vốn đầu tư phát triển đạt 73%; vốn sự nghiệp đạt 25,5%.

Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có 124 người có uy tín. Trong đó dân tộc Chăm 35 người, dân tộc Raglai 83 người, dân tộc Churu 01 người, dân tộc Nùng 02 người và dân tộc K’ho 03 người.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong những năm vừa qua, Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân. Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức các lớp tập huấn về các chủ trương của Đảng và Nhà nước, chính sách dân tộc để đội ngũ Người có uy tín tuyên truyền vận động Nhân dân. Tổ chức biểu dương Người có uy tín cấp tỉnh để kịp thời biểu dương, khích lệ đội ngũ Người có uy tín phát huy tốt vai trò trong thời gian tới.

Trong không khí thân mật, cởi mở của buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín bày tỏ niềm vui mừng khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, đồng thời nhận được sự đón tiếp chu đáo của Lãnh đạo UBDT tại ngôi nhà chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các đại biểu đề đạt ý kiến, mong muốn UBDT tiếp tục quan tâm, xây dựng chính sách cho đội ngũ Người có uy tín ngày một hiệu quả và phù hợp hơn như tăng cường hỗ trợ phụ cấp, tổ chức nhiều đoàn tham quan học hỏi mô hình, kinh nghiệm; đồng thời, tham mưu xây dựng và triển khai nhiều chính sách đặc thù để hỗ trợ con em đồng bào có việc làm, sớm đầu tư xây dựng lò hỏa táng theo quy hoạch, có chính sách tổng thể để bảo tồn và phát triển làng nghề gốm Chăm Bàu Chúc…

Đại biểu Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận thay mặt bà con phản ánh tâm tư, nguyện vọng tới Lãnh đạo UBDT.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và kết quả hoạt động của đội ngũ Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận đối với vùng đồng bào DTTS những năm qua. Đồng thời, trao đổi, làm rõ hơn một số kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của Người có uy tín về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, phát triển KT-XH, bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa... Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào ở địa phương tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong mọi phong trào, luôn là tấm gương sáng, là cầu nối giúp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chụp ảnh lưu niệm với đại biểu Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận.

Việt Cường