Ủy ban Dân tộc gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Điện Biên

09:57 PM 21/06/2022 |   Lượt xem: 397 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm hỏi và trao tặng quà lưu niệm của UBDT cho Người có uy tín tỉnh Điện Biên

Thay mặt Đoàn công tác, ông Lò Xuân Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên cho biết: Năm 2022, Điện Biên có 1.246 Người có uy tín, gồm các dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú, Hà Nhì, Dao, Lào Kháng… Những năm qua, Người có uy tín có vai trò hết sức quan trọng tại cơ sở, đặc biệt là trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở…

Bằng kiến thức và kinh nghiệm sống, Người có uy tín đã vận động đồng bào các dân tộc gìn giữ và phát huy những phong tục tốt đẹp, bài trừ mê tín dị đoan. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống được Người có uy tín gìn giữ và phát huy. Bên cạnh đó, Người có uy tín có vai trò hết sức quan trọng trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế; giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Đại biểu Người có uy tín đề đạt ý kiến, nguyện vọng tới Lãnh đạo UBDT

Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của Người có uy tín. Hằng năm, tỉnh đều bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách thăm hỏi, động viên Người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, tết truyền thống của các dân tộc; thăm hỏi, động viên Người có uy tín bị ốm đau, gặp thiên tai hoạn nạn; tổ chức cho Người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm…

Trong không khí thân mật, cởi mở của buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín tỉnh Điện Biên bày tỏ niềm vui mừng khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, thăm UBDT - mái nhà chung của đồng bào các DTTS và vinh dự được Lãnh đạo UBDT tiếp đón. Qua đó, các đại biểu đề đạt ý kiến, mong muốn trong những năm tới UBDT tiếp tục quan tâm đến các chính sách cho Người có uy tín; quan tâm hơn nữa đến chính sách giáo dục; quan tâm đầu tư đường điện; hỗ trợ, nâng cao năng lực cho người dân phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao kỹ năng sống cho thanh thiếu niên là người DTTS…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng quà lưu niệm của UBDT cho Người có uy tín

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT cũng đã có những chia sẻ, thông tin đến Người có uy tín về các chính sách dân tộc sẽ triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các chính sách trong giai đoạn tới đây sẽ bao phủ, tác động tới tất cả mọi mặt đời sống của bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của Người có uy tín trong việc vận động bà con các dân tộc tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng quà lưu niệm của UBDT cho các thành viên Đoàn công tác

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào DTTS của tỉnh Điện Biên còn đang gặp phải, đồng thời mong muốn bên cạnh những chính sách đầu tư của Nhà nước, đồng bào các dân tộc cũng cần phải cố gắng, tự lực vươn lên trong phát triển KT-XH.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông mong muốn, Người có uy tín cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào ở địa phương tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong mọi phong trào, luôn là tấm gương sáng, là cầu nối giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.

Việt Cường