Ủy ban Dân tộc làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác dân tộc và chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

09:36 PM 04/11/2021 |   Lượt xem: 2746 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT. Về phía tỉnh Bắc Giang, có sự tham dự của các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bắc Giang là tỉnh miền núi có 09 huyện, 01 thành phố, với 209 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có dân số trên 1,8 triệu người, với 45 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó đồng bào DTTS có trên 257 nghìn người, chiếm 14,26 % dân số toàn tỉnh. Đồng bào các DTTS cư trú tập trung ở các xã, thị trấn thuộc 04 huyện miền núi, gồm: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang và 01 huyện vùng cao Sơn Động.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 73 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (36 xã, thị trấn thuộc khu vực I; 09 xã, thị trấn thuộc khu vực II; 28 xã, thị trấn thuộc khu vực III) và 244 thôn đặc biệt khó khăn (trong đó: 178 thôn thuộc các xã khu vực III, 66 thôn thuộc các xã khu vực I và II).

Trong 10 tháng đầu năm 2021, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang đến năm 2025. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2021.

Về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình MTQG, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các huyện tổ chức rà soát nội dung chính sách, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, địa bàn, nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025; xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Năm 2021, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí và giao Ban Dân tộc xây dựng phần mềm hệ thống quản lý Chương trình MTQG. Theo kế hoạch, hệ thống quản lý Chương trình MTQG sẽ cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2021, bàn giao đưa vào sử dụng từ quý I/2022.

Trong năm 2021, 2022, các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của Chương trình bao gồm: Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung; đầu tư xây dựng công trình tại các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn ĐBKK; dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường đến trung tâm xã; cải tạo nâng cấp chợ; đầu tư xây dựng các trường nội trú, phổ thông dân tộc bán trú; dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, cải tạo nâng cấp trạm y tế xã.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Bắc Giang kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình; hướng dẫn về mô hình, tổ chức bộ máy quản lý Chương trình cấp tỉnh, cấp huyện để địa phương tổ chức thực hiện từ quý I/2022. Tỉnh cũng đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quan tâm tạo điều kiện bố trí các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, các tổ chức Phi Chính phủ, nguồn vốn ODA, vốn Chương trình MTQG... hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, đặc biệt là các dự án cứng hóa các tuyến đường đến trung tâm xã, đường liên xã theo số liệu sau rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Lựa chọn 01 huyện của tỉnh Bắc Giang để xây dựng mô hình huyện điểm, tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song tình hình KT-XH của tỉnh Bắc Giang cơ bản vẫn giữ được ổn định, đời sống Nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng được cải thiện, khối đại đoàn kết được tăng cường. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng; chính sách giáo dục, đảm bảo con em đồng bào DTTS được đến trường; đảm bảo cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, người dân ốm đau được khám, chữa bệnh; quan tâm hỗ trợ, phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín... Chia sẻ một số khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS, Bí thứ Tỉnh ủy Dương Văn Thái mong muốn Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt chính sách dân tộc thời gian tới, góp phần nâng cao đời sống đồng bào DTTS. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Giang trong phát triển kinh tế -xã hội, phòng chống dịch Covid -19 hiệu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy đến vùng đồng bào DTTS bằng những chính sách cụ thể, đi vào cuộc sống.

Để triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng tình với quyết tâm, giải pháp, định hướng phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS của tỉnh trong thời gian tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, tỉnh cần đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào vùng khó khăn nhất. Đồng thời quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Tỉnh ủy Bắc Giang cần có Nghị quyết chuyên đề về thực hiện Chương trình MTQG. Đặc biệt, công tác phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ngành với Ban Dân tộc cần tăng cường để đảm bảo mục tiêu, tiến độ thực hiện Chương trình MTQG. Về những kiến nghị của tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm của UBDT cho Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang. Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã thăm hỏi, tặng quà và động viên tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động trong Ban tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc Bắc Giang cần làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy, triển khai văn bản của Trung ương, các quyết định và các văn bản hướng dẫn khác để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong thời gian tới; làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh. 

Việt Cường