Dự thảo Chương trình mục tiêu thực hiện ở vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016- 2020

04:55 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 3414 |   In bài viết | 

Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá và thực trạng tình hình kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN cùng với đề xuất của địa phương, Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì soạn thảo dự thảo 02 chương trình mục tiêu thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020. Để hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề nghị các bộ, ngành, các địa phương tham gia góp ý cho các dự thảo.

Nội dung chi tiết xem tại đây