Vụ Địa phương III tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Bình Phước

03:04 PM 02/10/2017 |   Lượt xem: 3213 |   In bài viết | 

Vụ Địa phương III trao quà cho các đại biểu người có uy tín tỉnh Bình Phước

Thay mặt đoàn, ông Maly Phước đã báo cáo khái quát về tình hình kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác người có uy tín tại địa phương trong thời gian qua. Ông cho biết, năm 2017 toàn tỉnh đã bình chọn được 351 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đội ngũ những người có uy tín của tỉnh luôn phát huy tốt vai trò trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần cùng với chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong đời sống của đồng bào bằng việc động viên bà con hăng say lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tại buổi tiếp, các đại biểu đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Ủy ban Dân tộc đã luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào thông qua các chương trình, chính sách cụ thể, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các đại biểu mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục duy trì các chính sách hiện hành, đồng thời ban hành các chính sách mới góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly đã thông tin khái quát về đặc điểm, tình hình vùng dân tộc và công tác dân tộc thuộc địa bàn Vụ Địa phương III phụ trách. Bà  Huỳnh Thị Sô Ma Ly mong rằng, người có uy tín tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền vận động bà con tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, tích cực tham gia xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Như Tâm