Xin ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

03:21 PM 07/04/2016 |   Lượt xem: 5971 |   In bài viết | 

Ý kiến góp ý xin gửi về email: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn

Chi tiết nội dung dự thảo Báo cáo và Thông tư hướng dẫn