Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

03:20 PM 20/10/2016 |   Lượt xem: 6798 |   In bài viết | 

Ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Thông tư xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi thông tin góp ý xin gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình 135 tại địa chỉ: "vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn" và "vpdp135@cema.gov.vn" trước ngày 05/11/2016.

Xem Thông tư hướng dẫn  tại đây

Biểu mẫu đính kèm dự thảo Thông tư 135 xem tại đây