Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ

12:25 AM 07/04/2016 |   Lượt xem: 12029 |   In bài viết | 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án “Sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về Nước”.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Vụ Chính sách Dân tộc - Ủy ban Dân tộc số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.3734.9432; email: vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn.

Xem dự thảo Thông tư hướng dẫn tại đây.