Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 15

01:56 PM 14/04/2015 |   Lượt xem: 1947 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Đỗ Văn Chiến, Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổng hợp, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Dân tộc Thiểu số, Vụ Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Nhà khách Dân tộc và Trung tâm Thông tin.

Sau khi nghe Phó Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 06/4/2015 đến ngày 10/4/2015; ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương kết luận:

Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 06/4/2015 đến ngày 10/4/2015 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Yêu cầu Văn phòng Ủy ban bổ sung ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị để hoàn thiên báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 15.

Giao Văn phòng Ủy ban phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ chuẩn bị nội dung, chương trình để Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng làm việc với Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương ngày 14/4/2015. Văn phòng Ủy ban phối hợp với các Vụ, đơn vị xây dựng chương trình, nội dung làm việc để Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm việc với các Vụ, đơn vị.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Vụ, đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan về chính sách dân tộc trung hạn 2016 - 2020; giao Vụ Dân tộc Thiểu số chuẩn bị nội dung về Tiêu chí xác định thành phân dân tộc để báo cáo tại phiên làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Dân tộc Thiểu số và các Vụ, đơn vị có liên quan: Hoàn thiện nội dung, chương trình làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào 8h00, thứ sáu, ngày 17/4/2015.

Đề nghị Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chỉ đạo xây dựng Đề án khả thi thành lập Học viện Dân tộc. Đề nghị Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo việc liên hệ với các ngành chức năng của Thành phố Hà Nội về quy hoạch đất xây dựng Học viện Dân tộc và cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho quá trình hoàn thiện Đề án khả thi thành lập Học viện Dân tộc.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 06/2004/CT-TTg, ngày 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT - XH, bảo đảm an ninh trật tự đối với vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới.

Giao Nhà khách Dân tộc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết xây dựng Khách sạn Dân tộc để báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và tập thể Lãnh đạo Ủy ban trong phiên giao ban, thứ hai, ngày 27/4/2015.