Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 18

04:00 PM 07/05/2015 |   Lượt xem: 1462 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và Trung tâm Thông tin.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 18 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 19; ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan kết luận như sau:

Cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 18 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 19 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị tốt nội dung để Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Ngân hàng Thế giới.

Giao Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các Vụ, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện nội dung làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Tờ trình xin đăng ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách dân tộc trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - trật tự đối với đồng bào Chăm trong tình hình mới.

Giao Văn phòng Ủy ban làm công văn đề nghị cơ quan công tác dân tộc các địa phương nâng cao cảnh giác việc mao dạnh cán bộ, lãnh đạo Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc đề liên hệ bán sách, tài liệu...

Giao Văn phòng Ủy ban phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về chủ trương chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan công tác dân tộc.