Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 20

04:00 PM 19/05/2015 |   Lượt xem: 1719 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Hoàng Xuân Lương, Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Đỗ Văn Chiến, Lê Sơn Hải và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và Trung tâm Thông tin.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 20 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 21 của tháng 5; ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan kết luận như sau:

Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 20 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 21 của tháng 5 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Văn phòng Ủy ban bổ sung ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị để hoàn thiện Báo cáo.

Giao Vụ Chính sách Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng 135 khẩn trương hoàn thiện văn bản trả lời Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên về áp dụng chính sách đối với địa bàn ĐBKK; Hoàn thiện Báo cáo rà soát chính sách dân tộc và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách dân tộc trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Vụ Chính sách hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, trình Bộ trường, Chủ nhiệm Ủy ban.

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo theo quy trình, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách duyệt trước khi đưa vào văn kiện ký kết với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Về đại biểu, nên mời thêm: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Vụ Tuyên truyền khẩn trương hoàn thiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020", báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban trong tuần 22 (từ ngày 25/5 - 29/5/2015).